Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 marca 2014

Nowelizacja prawa zamówień publicznych - podpisana

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu ułatwienie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i postulatom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki, a także zmierzają do podniesienia poziomu innowacyjności w Polsce.
 

Od momentu wejścia w życie nowelizacji, reguły zawarte w ustawie – Prawo zamówień publicznych nie będą miały zastosowania m.in.: do niektórych zamówień z zakresu działalności kulturalnej oraz niektórych zamówień dotyczących prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, pod warunkiem, że dane zamówienie nie przekroczy tzw. progu unijnego.

 

Ponadto, aby powyższe rozwiązania były zgodne z prawem Unii Europejskiej przewidziano pewne minimalne standardy udzielania tego rodzaju zamówień, wprowadzając odpowiednie przepisy w innych ustawach tj. w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja pozwoli na przyspieszenie prac i projektów badawczych (B&R).
 

Prezydent Bronisław Komorowski wielokrotnie podkreślał, że głównym czynnikiem budującym rozwój Polski musi być konkurencyjność gospodarki oparta na innowacyjności przedsiębiorstw i naukowców.
 

W 2012 i 2013 r. Kancelaria Prezydenta RP otrzymała liczne apele o wsparcie nowelizacji ustawy, opisujące nieprzystosowanie obecnej ustawy PZP do projektów z zakresu badań i rozwoju. Ten problem był tematem m.in. zorganizowanego przez Kancelarię seminarium eksperckiego „B&R w uczelniach” w kwietniu 2013 r. Wsparcie dla tej nowelizacji w licznych pismach kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki wielokrotnie wyrażał Sekretarz Stanu w KPRP, Olgierd Dziekoński. Kancelaria wsparła również internetową akcję społeczną naukowców “Prawo zamówień publicznych wiąże ręce nauce”, nawołującą do zmian przepisów.
 

Ponadto, poza zmianami w obszarze B&R i kultura, nowelizacja po raz pierwszy od 6 lat podniesie ogólny próg wartości zamówienia decydujący o obowiązku stosowania reguł wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. do 30 tys. euro. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich zamawiających objętych obowiązkiem stosowania ustawy, w tym podmiotów administracji rządowej i samorządowej.
 

Poleć znajomemu