Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 kwietnia 2014

"Rada Gabinetowa potwierdza wspólne myślenie o Ukrainie"

  |   Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Posiedzenie Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej Oświadczenia dla mediów po posiedzeniu Rady Gabinetowej

Pomoc udzielana Ukrainie powinna być na miarę polskich możliwości oraz doświadczeń z zakresu modernizacji, ale również z maksymalnymi korzyściami dla Polski - podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski po posiedzeniu Rady Gabinetowej na temat: „Polska wobec sytuacji na Ukrainie – wnioski na przyszłość”.

 

- Dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej potwierdziło w pełni wspólny sposób myślenia i wolę współdziałania w kwestii bardzo istotnej z punktu widzenia interesów Polski, jaką jest odpowiednia reakcja i koordynacja polityki polskiego wsparcia dla Ukrainy w koniecznym procesie jej modernizacji – podkreślił prezydent po posiedzeniu Rady.

  

- Cieszę się, że w tym obszarze jest absolutnie wspólne podejście, że pomoc udzielana Ukrainie powinna być udzielana nie tylko na miarę polskich możliwości, także doświadczeń z zakresu niełatwego procesu modernizacji ustrojowej Polski w latach 90., ale również w taki sposób, aby z tego płynęły maksymalne korzyści dla Polski - mówił Bronisław Komorowski. 

 

Zobacz także: Wizyta Szefa Kancelarii Prezydenta RP w Kijowie Prezydent wskazywał, że jako zadowalające zostały ocenione dotychczasowe działania w zakresie reformy samorządowej na Ukrainie realizowanej wspólnie na poziomie prezydenckim, rządowym i samorządowym. - Jest zespół wspierający działania na Ukrainie, na czele którego stoi Marcin Święcicki – powiedział. 31 marca br. przebywała w Kijowie polska delegacja z udziałem Szefa KPRP Jacka Michałowskiego i ministrów Olgierda Dziekońskiego i Jaromira Sokołowskiego. Rozmowy dotyczyły współpracy przy reformie samorządowej na Ukrainie.


- Jest projekt ustawy, oparty o polskie doświadczenia, który w najbliższych dniach ma pójść do odpowiedniej komisji w Radzie Najwyższej Ukrainy, co otworzy drogę do rozstrzygnięć na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie – dodał.
 

- Uzgodniliśmy z premierem, Radą Ministrów, że będziemy prosili Marcina Święcickiego, by regularnie, co jakiś czas składał sprawozdanie prezydentowi, rządowi i organizacjom samorządowym o zaawansowaniu w zakresie wprowadzania i wdrażania reformy samorządowej na Ukrainie - relacjonował prezydent.
 

Bronisław Komorowski wskazywał, że wspólną troską jest zbudowanie systemu wsparcia dla przemian ekonomicznych na Ukrainie, by z tego mogły płynąć profity dla strony ukraińskiej, jeśli chodzi o perspektywę demokratyzacji biznesu na Ukrainie przez wsparcie prawne i kredytowe. - To powinno być działanie otwierające na bieżąco także perspektywę dla polskich firm, które miałyby możliwość znajdowania odpowiednich partnerów ze strony ukraińskiej – powiedział dodając, że to wymaga stabilizacji politycznej i ekonomicznej na Ukrainie.


Prezydent zapowiedział modyfikację polityki imigracyjnej wobec Ukrainy, a także wsparcie dla studentów z Ukrainy studiujących w Polsce, których jest w naszym kraju ok. 14 tys.

 

Bronisław Komorowski mówił również, że w zakresie współpracy w obszarze szeroko pojętej obronności, oprócz dotychczasowych form, najbardziej realnie możliwe i szybkie do zastosowania wydaje się zwiększenie, uatrakcyjnienie oferty kształcenia ukraińskich oficerów na polskich uczelniach wojskowych.


- Istotnym uzgodnionym kierunkiem dalszej współpracy jest pewna modyfikacja polityki imigracyjnej m.in. w oparciu o doświadczenie – na szczęście nie masowe – jakim jest zwiększone zainteresowanie obywateli krajów Europy Wschodniej, w tym także Ukrainy, przybywaniem do naszego kraju. Tutaj jesteśmy umówieni na współpracę w tym zakresie między rządem a Kancelarią Prezydenta - powiedział Bronisław Komorowski.
 

Prezydent mówił, że istotną sprawą podczas posiedzenia Rady Gabinetowej była ocena skutków kryzysu ukraińskiego dla polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przemysłu przetwórczego.
 

Ocenił, że kwestią fundamentalną jest odróżnienie, gdzie mamy do czynienia z motywacjami politycznymi, a gdzie z innymi motywacjami przy wprowadzaniu ograniczeń na eksport polskiego mięsa, zarówno wołowego, jak i wieprzowego.
 

Według prezydenta, gołym okiem widać, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii relacji polsko-rosyjskich, ale także polsko-ukraińskich oraz dotyczy problemu eksportu polskiego mięsa do krajów azjatyckich jak Chiny, Korea Południowa.
 

- Dlatego sprawą istotną jest zbadanie możliwości likwidacji ograniczeń eksportu polskiej wieprzowiny przede wszystkim na Ukrainę ze względu m.in. na zaangażowanie Polski na rzecz modernizacji, rozwoju i bezpieczeństwa Ukrainy dzisiaj. Jak rozumiem, będzie to przedmiotem dalszych konsultacji międzyrządowych - powiedział Bronisław Komorowski.

  

Prezydent podkreślał, że Rada Gabinetowa nie jest częstą formułą stosowaną w praktyce życia politycznego. – Staram się jej nie nadużywać. Ograniczam te inicjatywy do spraw ważnych, tam gdzie istnieje realna możliwość i potrzeba koordynacji polityki państwa polskiego w sprawach strategicznie istotnych – zaznaczył.

 

- Wszystkie działania, a więc także wszystkie dzisiejsze informacje, mają tak naprawdę jeden wspólny mianownik i ten mianownik to jest Polska, interes Polski i polskie bezpieczeństwo – zapewnił premier po posiedzeniu Rady. Podkreślił, że polskie władze angażują się w różne sposoby pomocy Ukrainie, także działania na arenie międzynarodowej na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu, ale wszystkie działania bez wyjątku podporządkowane są naszym polskim interesom.

 

- Szukamy takiego sposobu postępowania, w którym można uzyskać dobrą, pozytywną synergię pomiędzy potrzebami Ukrainy w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, i jednocześnie Polski – zaznaczył Donald Tusk.
 

Szef rządu dziękował prezydentowi za okazywane rządowi wsparcie od pierwszych dni kryzysu ukraińskiego oraz wskazywał na jednolitość działania i pełną solidarność instytucji państwowych i politycznych w Polsce.
 

Rozpoczynając spotkanie Rady prezydent mówił, że warto i trzeba zastanawiać się nad strategicznym kierunkiem działań na rzecz modernizacji Ukrainy, naszego ważnego sąsiada. Zobacz także: Prezydent: Trzeba pomóc Ukrainie w modernizacji

 

- Nawet w okresie kiedy nie wygasły nasze obawy co do kierunku rozwoju wydarzeń na Ukrainie, warto i trzeba zastanawiać się nad strategicznym kierunkiem działań na rzecz modernizacji Ukrainy, naszego ważnego sąsiada, z którym będzie nas wiązało coraz więcej – mamy nadzieję. Ale chcielibyśmy, aby wiązały nas też dobre interesy, nie tylko natury politycznej, ale także ekonomicznej - podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski rozpoczynając posiedzenia Rady Gabinetowej.

 

Zgodnie z Konstytucją RP, w sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Poleć znajomemu