Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 maja 2014

Prezydent upamiętnił ofiary Informacji Wojskowej

  |   Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych Prezydent RP odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci żołnierzy więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych

Prezydent Bronisław Komorowski odsłonił w czwartek w Warszawie tablicę upamiętniającą żołnierzy lotnictwa, którzy w czasach stalinizmu byli represjonowani przez służby Informacji Wojskowej. - Zapłacili najwyższą cenę za niezależność myślenia - powiedział.

 

Prezydent zwrócił uwagę, że podczas zbliżających się obchodów 25-lecia odzyskania przez Polskę wolności warto pamiętać, że również polskie siły zbrojne przeszły trudną drogę do uzyskania pełnej niezależności.

 

- Gdzieś powinna zostać pamięć o tych najstraszniejszych czasach, w których i Wojsko Polskie było ofiarą systemu totalitarnego, systemu komunistycznego. Gdzieś musi pozostać w naszych sercach, w naszej pamięci to szczególne miejsce dla tych dobrych synów ojczyzny i dobrych żołnierzy, którzy zapłacili najwyższą cenę za niezależność myślenia, za czasami błąd łatwego przyznania się do poglądów, do jakichś związków, kontaktów, które owocowały najstraszniejszą karą w czasach stalinowskich, często karą śmierci - mówił Bronisław Komorowski.

 

Tablica upamiętniająca ofiary Informacji Wojskowej, którą odsłonił prezydent, umieszczona jest na budynku należącym do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy ul. Wawelskiej w Warszawie.

 

- Stoimy w takim miejscu, które jest cząstką tej trudnej pamięci. Stoimy w miejscu, gdzie istniała w latach stalinowskich i funkcjonowała Informacja Wojskowa, struktura, która w sposób szczególny interesowała się, pilnowała, a także represjonowała wojska lotnicze. Stoimy w miejscu, gdzie była katownia, w której ofiarami byli żołnierze polscy - przypomniał prezydent.

 

Napis na tablicy głosi, że w budynku, który obecnie należy do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, "w latach 1946-1954 mieścił się areszt śledczy i struktury służb Informacji Wojsk Lotniczych". Służby te należały do struktur Informacji Wojskowej wchodzącej w skład aparatu represji komunistycznych.

 

"Prześladowaniom poddano tu setki oficerów, podoficerów, podchorążych i szeregowych lotnictwa, z których wielu po sfingowanych procesach skazano na śmierć lub długoletnie więzienie. Pamięci więzionych i represjonowanych przez służby Informacji Wojsk Lotniczych - żołnierze Wojska Polskiego" - przypomina napis.

 

W uroczystości odsłonięcia tablicy udział wzięli minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski, przedstawiciele IPN, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także krewni ofiar Informacji Wojskowej. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty, odegrano też sygnał "Śpij kolego".

 

Tuż przed ceremonią odbyło się spotkanie, poświęcone pamięci żołnierzy represjonowanych przez funkcjonariuszy Informacji Wojskowej, na którym minister obrony podkreślił, że lotnicy podlegali większym represjom niż inne grupy wojskowych.

 

Utworzona na wzór sowieckiego kontrwywiadu Informacja Wojskowa była uzależnionym od Związku Radzieckiego organem kontrwywiadu wojskowego, działającym w Polsce w latach 1944-1957.

 

Informacja Wojskowa miała za zadanie zwalczanie tendencji niepodległościowych w polskim wojsku i nękanie "wroga klasowego". Podstawowym dowodem było przyznanie się do winy podejrzanych, wobec których stosowano tortury. Funkcjonariusze Informacji Wojskowej przeprowadzali masowe represje wśród żołnierzy Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej; ich ofiarami byli głównie oficerowie wywodzący się z sił zbrojnych II Rzeczpospolitej, zwłaszcza Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na początku 1957 r. Informacja Wojskowa została przekształcona w Wojskową Służbę Wewnętrzną MON.(PAP)

Poleć znajomemu