Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 września 2014

"Ta umowa to przejaw zaangażowania w bezpieczeństwo regionu"

  |   Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady Podpisanie umowy o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady

W piątek w Belwederze, w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego, ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy - Tomasz Siemoniak, Juozas Olekas i Wałerij Hełetej - podpisali umowę o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady (LITPOLUKRBRIG).

 
Prezydent Bronisław Komorowski powiedział podczas uroczystości, że podpisanie międzyrządowej umowy to przejaw naszego wspólnego głębokiego zaangażowania we wzmacnianie bezpieczeństwa i zdolności obronnych w regionie, gdzie - jak powiedział - zrobiło się niebezpiecznie.

 

Prezydent przypomniał, że datę podpisania umowy o utworzeniu polsko-litewsko-ukraińskiej brygady kilkukrotnie przekładano. - Pragnę wyrazić ubolewanie, że nie udało się tego zrobić wcześniej, że musimy trochę nadganiać stracony czas - powiedział. Dodał, że ma nadzieję, iż brygada stanie się narzędziem przekazywania doświadczeń i umiejętności, które będą sprzyjały współpracy armii ukraińskiej z Zachodem.

 

Bronisław Komorowski dodał, że na wrześniowym szczycie NATO w Newport zapadły decyzje o wsparciu Ukrainy, w tym modernizacji jej armii. - Jestem przekonany, że te wszystkie działania razem przyczynią się zarówno do zwiększenia zdolności armii ukraińskiej do współdziałania z innymi krajami, ale także przyczynią się do procesu modernizacji ukraińskich sił zbrojnych - powiedział prezydent.

 

- Chcemy pomoc udzielaną Ukrainie nakierować w pełni na proces modernizacji - podkreślił prezydent. Zwrócił przy tym uwagę, że Polska i Litwa są zaangażowane nie tylko w pomoc ukraińskim siłom zbrojnym, lecz także w reformę samorządową na Ukrainie i pomoc dla tamtejszych małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Polska, Litwa i Ukraina zaplanowały, że jednostka będzie wykorzystywana do udziału w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO, UE, a także w ramach koalicji doraźnie tworzonych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami, zawartymi pomiędzy państwami wystawiającymi siły.

 
Jej głównymi zadaniami będą m.in.: współudział w międzynarodowym wysiłku utrzymania pokoju, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i stworzenie podstaw do powołania na bazie brygady Grupy Bojowej UE.
 
Do sfinalizowania projektu konieczne jest jeszcze uzgodnienie porozumienia technicznego między trzema krajami. Wraz z jego podpisaniem otwarta zostanie droga do prac polsko-litewsko-ukraińskich grup roboczych, których celem będzie budowa struktury brygady.
 
Zgodnie z planem pododdziały wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji.
 
Na kwaterę główną dowództwa jednostki wyznaczono Lublin. Funkcjonuje tam obecnie polska część dowództwa, która liczy ok. 50 żołnierzy. Docelowo ma do nich dołączyć po kilkunastu oficerów z Litwy i Ukrainy. W Lublinie jest też batalion dowodzenia, liczący ok. 250 żołnierzy.
 
Kluczowe stanowiska w brygadzie mają po kolei obsadzać oficerowie z trzech tworzących jednostkę państw. Pełną gotowość operacyjną LITPOLUKRBRIG ma osiągnąć za dwa lata. (PAP)
Poleć znajomemu