Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 października 2014

"Siłą expose - umiarkowana liczba zobowiązań"

  |   Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz. Wypowiedź dla dziennikarzy Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz. Wypowiedź dla dziennikarzy Prezydent RP Bronisław Komorowski wysłuchał w Sejmie expose premier Ewy Kopacz. Wypowiedź dla dziennikarzy

Prezydent RP Bronisław Komorowski, który wysłuchał w środę w Sejmie expose premier Ewy Kopacz ocenił, że to było dobre wystąpienie, a jego siłą było podanie umiarkowanej liczby zobowiązań na najbliższy rok. Dobrze, że premier poświęciła wiele miejsca obronności i rodzinie - zaznaczył.

 

- Oceniam, że to było absolutnie dobre expose, siłą tego expose jest chyba podanie umiarkowanej liczby bardzo konkretnych zobowiązań na ostatni rok rządzenia przed wyborami parlamentarnymi. Zawsze wolę expose, w których można odróżnić, co jest zobowiązaniem na teraz, a co jest planem, tak ogólnie mówiąc, na dalszy okres - powiedział w Sejmie dziennikarzom prezydent. – Wydaje mi się, że uczciwie zostało zarysowane z jednej strony to, co jest do wykonania w bieżącym roku, na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi, z drugiej strony to, co powinno się wydarzyć w ramach następnej kadencji – dodał.

  

Zobacz także: Polska dla Drugiego Pokolenia Wolności   Bronisław Komorowski uważa, że ważna była zapowiedź postępu w kilku sprawach strategicznie ważnych dla Polski. Przypomniał, że mówił o nich w swoim wystąpieniu w Sejmie 4 czerwca. – Cieszę się, że znajduje to w działaniach i planach rządu – zaznaczył.

 

Prezydent wyraził zadowolenie, że został dostrzeżony problem bezpieczeństwa i obronności, także ze względu na kryzys na wschodnich granicach Polski.  - Jedną z odpowiedzi, nie jedyną, będzie podwyższenie budżetu obronnego, nie o tak wiele, ale o tyle, że będziemy mogli używać tego argumentu w całym NATO - podkreślił.

 

W ocenie prezydenta innym zadaniem strategicznym, o którym mówił 4 czerwca są problemy polskiej rodziny oraz wola przełamania kryzysu demograficznego. - To także łączy się z perspektywą słabszego albo mocniejszego państwa, silniejszego albo słabszego narodu, z silniejszą albo słabszą gospodarki – powiedział. Dodał, że im więcej będzie rodziło się młodych Polaków, tym więcej będzie pracowało, tym łatwiej będzie rozwijać gospodarkę i rozwiązywać problemy starzejącego społeczeństwa.


Prezydent wyraził satysfakcję, że ten obszar zajął dużo miejsca w wystąpieniu nowej pani premier i padły konkretne zobowiązania. 


Wskazywał także, że kolejnym problemem strategicznym były kwestie energetyczne zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

 

Bronisław Komorowski zaznaczył też, że jednym z elementów, które dają poczucie bezpieczeństwa, jest efektywna i aktywna polityka zagraniczna. - Polityka zagraniczna, to m.in. jest kwestia naszej aktywności w obszarze integrowania się świata zachodniego, w obu wielkich projektach politycznych, które decydują i decydować będą o naszym bezpieczeństwie to jest integracja w ramach UE i integracja w obszarze obronności czyli NATO - podkreślił.


Na pytanie, czy premier nie przeszacowała możliwości finansowych rządu, Bronisław Komorowski odpowiedział: Nie, nie. Uważam, że obietnice zostały przedstawione w sposób dosyć ograniczony. Bo proszę odróżnić to, co dotyczy następnej kadencji, od tego, co dotyczy budżetu, który już jest zamknięty. W ramach przyszłorocznego budżetu, nie zostały przestrzelone żadne obietnice.

 

Jak powiedział prezydent, nie żałuje, że w wystąpieniu premier nie padła konkretna data wejścia Polski do strefy euro. Zaznaczył, że obecnie jest czas na dyskusję i budowanie świadomości Polaków, tak aby po roku 2015 - po wyborach parlamentarnych - mogli oni rozstrzygnąć kwestię wejścia Polski do strefy euro lub pozostania poza nią. Bronisław Komorowski dodał, że chodzi o to, by rozstrzygać tę sprawę będąc w pełni świadomym pozytywnych i negatywnych skutków każdej z decyzji.

 

Prezydentowi towarzyszyli w Sejmie Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Szef BBN Stanisław Koziej oraz ministrowie i doradcy.

 

Poleć znajomemu