Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 października 2014

"Rośnie udział kobiet w życiu publicznym"

  |   Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych Spotkanie z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych

Rośnie poziom uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, coraz więcej kobiet decyduje się na kandydowanie w wyborach, choć wiele jest jeszcze do zrobienia – mówił prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu z kobietami kandydującymi w wyborach samorządowych.


- Niewątpliwie w ramach wszystkich sukcesów 25-lecia mamy sukcesy z punktu widzenia także zbudowania tkanki aktywności obywatelskiej, ale nie na miarę naszych aspiracji i naszych potrzeb. Pod względem poziomu uczestnictwa w różnego rodzaju formach aktywnego obywatelstwa zostaliśmy pod niektórymi względami trochę z tyłu – podkreślił Bronisław Komorowski. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wzięła także udział Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. 


 


Prezydent ocenił, że z punktu widzenia liczby osób angażujących się w działalność społeczną - m.in. w organizacjach pozarządowych - Polska nie należy do krajów z największym sukcesem, nawet w tym kręgu krajów postkomunistycznych. - To jest wielki problem. Bez aktywności obywatelskiej wyrażającej się w różnych formach - ale m.in. także w uczestnictwie w życiu publicznym, w rozwiązywaniu problemów lokalnych i centralnych - dalszy rozwój polskiej demokracji może być po prostu utrudniony albo będzie chromy – uważa prezydent.
 

 

- Patrzę na działania Pań przede wszystkim jako na element zwiększający szanse na aktywizację obywatelską Polek i Polaków. W tym obszarze wiele udało się zrobić, ale jeszcze wiele jest do zrobienia – ocenił Bronisław Komorowski.

Wskazywał, że coraz większa jest liczba kobiet, które decydują się na kandydowanie w wyborach. Przytoczył dane, z których wynika, że w 1990 roku, w początkach reformy samorządowej, kobiet kandydujących było 15%, w 1994 r. - 18%, w 1998 r. – 21%, a w 2010 r. – już ponad 30%.
 

Bronisław Komorowski podkreślał również, że samorząd i podejście do samorządu zmienia się zasadniczo – w coraz mniejszym stopniu samorząd jest domeną partii politycznych, a coraz bardziej staje się domeną różnych innych form aktywności obywatelskiej. Dodał, że kandydaci na radnych coraz częściej starują w wyborach bez sztandarów partyjnych.
 

W opinii prezydenta, w o wiele większym stopniu kobiety aktywizują się i startują w wyborach samorządowych przez aktywność społeczną, różne organizacje, a nie przez aktywność w partiach politycznych.

 

- Dziękuję wszystkim paniom, które decydują się na kandydowanie w wyborach samorządowych i każdych innych. Życzę jak najlepiej. Każdy sukces pań, z różnych formacji politycznych i niepolitycznych będzie elementem zwiększającym intensywność obywatelskich zaangażowań w Polsce – zaznaczył. Życzył też kobietom osobistego powodzenia. I dziękował organizacjom, które starają się pomagać paniom budując większą szansę na sukces w wyborach.

 

Wskazywał na kłopoty, przeciążenia, problemy, które są do pokonania przez kobiety i na poziomie własnej rodzin, i własnego środowiska, i gremiów politycznych czy samorządowych. - Życzę kobietom odwagi w przełamywaniu barier – podkreślił.

 

Anna Komorowska powiedziała, że podróżując po kraju często spotyka się z kobietami aktywnymi. - Te spotkania są dla mnie ogromnym zastrzykiem energii, optymizmu i przekonaniem, że wiele w Polsce można zmienić – zaznaczyła.


Dołączyła się do życzeń powodzenia w wyborach. – Dołączam się do życzeń, aby paniom powiódł się start w wyborach, i żeby Panie mogły jak najlepiej, jak najskuteczniej działać i mieć z tego ogromną satysfakcję – powiedziała Pierwsza Dama.
 

Małżonka Prezydenta RP zaznaczyła, że kobiety swoim zaangażowaniem dają przykład także córkom i synom, że warto być aktywnym. - Panie pokazują to praktyce – zaznaczyła.
 

Na początku spotkania Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka wskazywała na potrzebę, aby więcej kobiet uczestniczyło w polityce i miało większy wpływ na rzeczywistość wsi, miasteczek i miast. Zaznaczyła także, że konieczna jest aktywność organizacji wspierających aktywność publiczną kobiet, jak również aktywność mediów i partii politycznych.
 

W spotkaniu z Parą Prezydencką uczestniczyły panie z całej Polski kandydujące na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz do rad samorządów wszystkich szczebli, uczestniczące w różnych programach realizowanych przez organizacje pozarządowe wspierające aktywność publiczną kobiet, a także m.in. pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Fundacją Szkoła Liderów, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją im. Friedricha Eberta oraz Fundacją Przestrzenie Dialogu.
 

Poleć znajomemu