Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 22 października 2014

Kancelaria Prezydenta przygotuje zmiany ordynacji podatkowej

  |   Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki" Prezydent wziął udział w obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki"

Kancelaria Prezydenta przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - zapowiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent wygłosił przemówienie na obradującym w Warszawie Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki".

 

- Kancelaria Prezydenta, nie czekając na gruntowną modyfikację prawa podatkowego, która jest konieczna, przygotuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, która wprowadzi zasadę, iż w razie wątpliwości wszystkie kwestie należy rozstrzygać na korzyść podatnika - powiedział Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu na Kongresie Gospodarczym. Prezydent ocenił, że będzie to krok w odpowiednią stronę i nie będzie to oznaczało "jakiegokolwiek ryzyka uszczerbku dochodów budżetowych ponad to, co jesteśmy w stanie udźwignąć".

 

Bronisław Komorowski zaznaczył na Polskim Kongresie Gospodarczym, że państwo powinno zapewniać odpowiednie otoczenie instytucjonalne i prawne dla współpracy nauki i biznesu. Trzeba też wykorzystać sprawnie środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz poprawić ochronę praw podatnika - ocenił prezydent. Jak dodał, każdy przedsiębiorca jest podatnikiem i w przypadku niekorzystnych rozwiązań podatkowych, niestabilności prawa, skłonność do inwestowania w ryzykowne badania naukowe będzie się zmniejszała.

 

 

Zdaniem Bronisława Komorowskiego, zbyt często oddzielnie mówi się o gospodarce i o nauce. W związku z tym, jak zapowiedział, zgłosi rekomendacje, które będą służyć wzmocnieniu współpracy biznesu i nauki. Jak tłumaczył prezydent, będą to rozwiązania, które mają ułatwić m.in. zatrudnianie przez polskie uczelnie wyższe obcokrajowców.

 

- Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy się zmierzyć. Jednym ze źródeł słabości polskiej nauki jest hermetyczność - argumentował prezydent. Jak dodał, konkurencja to nie tylko ryzyko, ale i szansa. Bronisław Komorowski podkreślił, że trzeba będzie otwierać polskie uczelnie na wybitnych obcokrajowców i młodych naukowców, a także przedstawicieli świata biznesu.

 

Prezydent zwrócił uwagę, że według indeksu innowacyjności Polska znajduje się "w ogonie UE". Jak zaznaczył, trzeba to traktować jako wyzwanie i przestrogę.

 

Bronisław Komorowski zauważył też, że wyników naukowych nie potrafimy wykorzystać w praktyce życia gospodarczego. Potwierdza to - zaznaczył - m.in. liczba zgłaszanych patentów. - Powiązanie pomiędzy biznesem a nauką w najbardziej innowacyjnych gospodarkach (...) przejawia się głównie w postaci komercjalizacji badań naukowych - przekonywał prezydent.

 

Nauka - jak mówił - dostarcza biznesowi innowacje, pomaga przedsiębiorcom zdobywać przewagę, a biznes finansuje badania naukowe, korzystając z nich w dalszym rozwoju.

 

Korzyści z dobrej współpracy między biznesem i nauką czerpie na końcu całe społeczeństwo, m.in. poprzez wyższy wzrost gospodarczy i wzrost jakości życia - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Jak ocenił przy tym, fakt, że Polska cieszy się nieprzerwanym wzrostem gospodarczym od ponad 20 lat jest "efektem głębokiej zmiany nie tylko ustroju gospodarczego i politycznego, ale także zmiany w społeczeństwie". Zwrócił uwagę, że ludzi przedsiębiorczych teraz postrzega się częściej jako pracodawców i "pionierów postępu".

 

- Te 20 lat od momentu wyjścia z głębokiej zapaści gospodarczej trudno wyobrazić sobie bez przedsiębiorczych, ambitnych i odważnych ludzi biznesu - dodał prezydent.

 

Bronisław Komorowski podkreślił, że obecnie trzeba szukać mechanizmów utrwalających polski rozwój gospodarczy w przyszłości.

 

Prezydentowi podczas kongresu towarzyszyli Zastępca Szefa KPRP Sławomir Rybicki i minister Olgierd Dziekoński. (PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu