Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 listopada 2014

"Strategia istotna wobec zmian na Wschodzie"

  |   Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP Uroczystość zatwierdzenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP
Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strategia jest najważniejszym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i obronności państwa. 
 
- To istotny dokument wyznaczający zmiany i kierunki działania ważne z punktu widzenia sytuacji, w której się znaleźliśmy jako państwo, naród, ze względu na zmienioną sytuację w środowisku bezpieczeństwa na wschód od Polski, na wschód od NATO, na wschód od UE – powiedział prezydent podczas środowej uroczystości w Belwederze.
 

Zaznaczył, że dokument jest jawny, wyznacza główne kierunki zmian zachodzących w strategii bezpieczeństwa narodowego. Jak dodał, dokument obejmuje kierunki ważne dla sił zbrojnych, ale także ważne dla innych elementów współdecydujących o zdolności obronnej państwa polskiego.
 
Prezydent wyraził zadowolenie z obecności na uroczystości przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów. – Jestem pewny, że wspólnym wysiłkiem zadbamy o to, aby ta Strategia została wdrożona w życie z jak największą skutecznością – powiedział.

Bronisław Komorowski podkreślił, że zatwierdzenie Strategii to pewien etap pracy, teraz – zapowiedział – będą wydawane kolejne dokumenty, podejmowane kolejne decyzje dotyczące rozwoju sił zbrojnych, systemu obronnego, bezpieczeństwa, a jednym z nich będzie tajna Dyrektywa Obronna.
 
- Te wszystkie prace trwają, bo wspólnie wyciągamy wnioski z tego, co się zmieniło na gorsze, na wschód od Polski, gdzie pojawił się nie tylko obszar niestabilności, ale i obszar, w którym widać, że nastąpiły zmiany złe, nietymczasowe, ale – jak wszystko wskazuje – trwałe, które pogarszają stan bezpieczeństwa na wschód od naszej granicy – mówił Bronisław Komorowski.
 

Prezydent wskazywał, że jednym z elementów, które współtworzą większe albo mniejsze bezpieczeństwo Polski jest zdolność współdziałania w tym obszarze. – Ta zdolność musi obejmować najwyższe organy władzy państwowej – i tak się dzieje w relacjach między prezydentem, a rządem i parlamentem. Tak się powinno dziać także w odniesieniu do innych elementów współorganizujących życie społeczne i narodowe – zaznaczył.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że obecnie będzie uzupełniany trwający już proces głębokiego unowocześniania sił zbrojnych, wzrostu siły państwa polskiego i jego sił zbrojnych.

 

 

Strategia opisuje interesy narodowe i definiuje główne cele Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Zawarte są w niej  również najważniejsze kierunki działań prowadzących do osiągania tych celów.
 
Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Za realizację jej postanowień odpowiadać będą ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, we właściwościach których pozostają sprawy z zakresu bezpieczeństwa państwa. Zatwierdzony przez Prezydenta RP dokument zastępuje Strategię wydaną w 2007 r.   
 
W środowej uroczystości w Belwederze wzięli udział także Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów.

 

Poleć znajomemu