Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 19 listopada 2014

"Wolność gospodarcza jest normalnością"

  |   Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa - konferencja z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Możemy być i jesteśmy dumni z 25 lat transformacji gospodarczej – podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas konferencji w Szkole Głównej Handlowej. Ale wskazywał na konieczność przeprowadzenia kolejnych zmian w systemie ekonomicznym.

 

Prezydent uczestniczył w środę  w konferencji z okazji 25-lecia transformacji gospodarczej zorganizowanej przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych.


Bronisław Komorowski wspominał obóz internowania, gdzie należał do wąskiej, czteroosobowej prokapitalistycznej frakcji, przekonanej o tym, że gospodarka prywatna jest lepsza, niż państwowa.


- To symboliczne, bo trzeba było - w momencie głębokiej zmiany - nie tylko przekonywać opinię publiczną, społeczeństwo, ale trzeba było zbudować w sobie, w nas działaczach „Solidarności” przekonanie, że to jest jedyny, sensowny kierunek – podkreślił.


Ocenił, że działacze związkowi, dawna opozycja, nie była w stopniu wystarczającym uzbrojona w zdolność do głębokiego przekształcania ustroju gospodarczego Polski w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Dlatego – mówił – zasób kadrowy, który wychowała SGH był zasobem na wagę złota.
Wspomniał Tadeusza Mazowieckiego, który mówił, że bez zdolności do przyciągnięcia ludzi z bardzo różnymi życiorysami politycznymi nie dałoby się tego wielkiego dzieła uruchomić.


Prezydent dziękował wszystkim, którzy wsparli wówczas wielką reformę gospodarczą i tym, którzy ją przeprowadzali.


Zwracając się do obecnego na konferencji Leszka Balcerowicza mówił, że bez ludzi o twardych charakterach, głębokim przekonaniu do własnej racji i odwagi konfrontowania swoich poglądów ze zmiennymi nastrojami opinii publicznej to by się nie udało.


25 lat polskiej wolności gospodarczej przyniosło ponad dwukrotny wzrost Produktu Krajowego Brutto -  wskazywał prezydent. - Dzisiejsza dynamika rozwoju gospodarczego pozytywnie nas odróżnia od absolutnej większości krajów, które przechodziły podobną drogę transformacji – dodał.


- Z dumą trzeba mówić, że zbudowaliśmy gospodarkę opartą na mikro, małych i średnich firmach, nie popadliśmy w system oligarchiczny, w który popadło wiele innych krajów, a który dzisiaj ciąży i niszczy wiarygodność demokracji, ogranicza szanse rozwojowe – przekonywał.


- Możemy być i jesteśmy dumni z drogi przebytej, ale musimy sobie jasno zdefiniować cele, które powinny prowadzić do tego, aby następne 25 lat nie były gorsze, aby utrzymać wzrost gospodarczy, utrzymać tempo dołączania do czołówki europejskiej. A to oznacza konieczność wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Polski, to oznacza także nie zawsze łatwe zmiany, modernizację systemu i stawianie na rozwiązywanie najtrudniejszych spraw – podkreślał Bronisław Komorowski.


W ocenie prezydenta, z tym się wiąże konieczność udzielenia bardzo trudnej odpowiedzi na pytanie, czy wejście do strefy euro przyniesie nam szanse czy zagrożenia.


Prezydent zwrócił też uwagę, że dokonania okresu transformacji zaowocowały wzmocnieniem pozycji Polski na świecie oraz przebudową wizerunku Polski na świecie. – Skuteczne utrzymanie i wzmocnienie wolności musi oznaczać ciągłą, ciężką pracę także nad umocnieniem tych zdobyczy, które są naszym dziełem – wskazywał.

Poleć znajomemu