Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 grudnia 2014

"Polska wspiera Ukrainę w integracji z Zachodem"

  |   Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Ceremonia oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Rozmowy Par Prezydenckich Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Rozmowy Par Prezydenckich Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Rozmowy Par Prezydenckich Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Rozmowy Par Prezydenckich Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Rozmowy plenarne delegacji Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce

Polska wspiera Ukrainę w jej drodze ku instytucjom świata zachodniego i w pełni rozumie aspiracje ukraińskie - oświadczył Prezydent RP Bronisław Komorowski po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, który w środę rozpoczął wizytę w Polsce. Zadeklarował także, że Polska będzie wspierać Ukrainę w procesie wdrażania reform wewnętrznych, szczególnie reformy samorządowej.


W obecności Petra Poroszenki prezydent Komorowski podpisał w środę ustawę o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina.

 

- Liczę na podtrzymanie bardzo bliskiej, przyjacielskiej współpracy i działania na rzecz zrealizowania ważnego dla Ukrainy, ale ważnego i dla Polski, zadania, jakim jest wspieranie Ukrainy w jej aspiracjach zachodnich, zarówno europejskich, jak i natowskich - powiedział Bronisław Komorowski po podpisaniu ustawy.

 

Zapewnił, że Polska wspiera Ukrainę w jej drodze ku instytucjom świata zachodniego mając pełną świadomość, że wymaga to ciężkiej pracy i od Ukraińców i od nas. - Pracy na rzecz wypełnienia wszystkich warunków koniecznych, jak i pracy polegającej na budowaniu klimatu akceptacji i zrozumienia po stronie naszych partnerów w ramach UE i NATO - zaznaczył polski prezydent.

 

 

- Polska w pełni rozumie aspiracje ukraińskie dla pójścia tą samą drogą, którą myśmy ruszyli 25 lat temu - powiedział. Polska czuje w dalszym ciągu zobowiązanie utrzymywania otwartego charakteru zarówno NATO, jak i UE – zapewnił.

 

Bronisław Komorowski oświadczył także, że Polska deklaruje w sposób niezmienny pełne zrozumienie dla potrzeby utrzymania integralności terytorium Ukrainy, jak i podtrzymania wszystkich atrybutów niepodległości, wolności, suwerenności Ukrainy.


- Chcemy wspólnie budować klimat nie tylko współpracy pomiędzy naszymi krajami, ale również klimat sprzyjający rozwiązaniu sytuacji kryzysowej na granicy rosyjsko-ukraińskiej – powiedział.
 

Prezydent relacjonował, że rozmowa z Petro Poroszenką dotyczyła wielu kwestii związanych z relacjami Ukrainy i świata zachodniego, w tym UE i NATO. - Chciałem przypomnieć, że Polska w ramach NATO przyjęła pewne zobowiązania związane także ze wspieraniem reform systemu militarnego Ukrainy. I te nasze zobowiązania jesteśmy skłonni  w pełni wykonać – mówił.
 

Bronisław Komorowski podkreślił, że cieszy się z zapowiedzianej na czwartek wizyty Petra Poroszenki w Lublinie, gdzie ukraiński prezydent odwiedzi tworzoną w tym mieście międzynarodową jednostkę wojskową, litewsko-ukraińsko-polską brygadę LITPOLUKRBRIG.
 

- Jesteśmy absolutnie otwarci na wszelkie formy wspomagania Ukrainy w jej niełatwej drodze ku integracji europejskiej - zapowiedział.

 

Zadeklarował także, że Polska będzie wspierać Ukrainę w procesie wdrażania reform wewnętrznych, szczególnie reformy samorządowej. - Polska chce dzielić się swoim doświadczeniem, szczególnie w zakresie wdrażania reformy samorządowej, a reformę samorządową w naszym kraju uważamy za jedno ze źródeł sukcesu, związanego z transformacją w wielu obszarach – zapowiedział Bronisław Komorowski.


Przypomniał, że Polska też była kiedyś w stanie głębokiego kryzysu. Zaznaczył, że ci, którzy zaufali wtedy Polsce i zainwestowali w naszą gospodarkę, wygrali uzyskując sukcesy w późniejszym czasie.


Prezydent podziękował Petro Poroszence za zaproszenie na wiosnę na Ukrainę. – Cieszę się, że będę mógł być w kwietniu w Kijowie – mówił. Wyraził nadzieję, że będzie to kolejny krok do pogłębienia kontaktów polsko-ukraińskich, tak jak planowane na środę przemówienie ukraińskiego polityka do połączonych izb polskiego parlamentu. Jak zaznaczył, takie wydarzenie jest w Polsce czymś rzadkim i niezwykłym.
 

Prezydent Ukrainy dziękował prezydentowi Komorowskiemu za gościnność, nieugiętą proukraińskość. - Polska jest największym adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, za co niezmiernie dziękuję – powiedział.


Zapewniał o konieczności przeprowadzenia reform na Ukrainie, dodając, że ukraiński rząd chce przeprowadzić reformy, o których mowa jest w umowie stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą.
 

Petro Poroszenko mówił, że Polska może pomóc Ukrainie w przeprowadzeniu reform. - Umówiliśmy się co do realnej współpracy w reformie decentralizacji władzy - powiedział prezydent Ukrainy. Zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie powołana komisja konstytucyjna, której głównym zadaniem będzie wprowadzenie zmian mających na celu decentralizację władzy na Ukrainie. - Doświadczenie Polski będzie tutaj decydujące. Na Ukrainie uważamy je za najbardziej efektywne wśród krajów europejskich - dodał.
 

Petro Poroszenko relacjonował, że rozmowa dotyczyła także współpracy gospodarczej. – Jestem przekonany, że zdecydowane działania władz ukraińskich, mające na celu polepszenie klimatu inwestycyjnego, walkę z korupcją, dadzą dodatkowe argumenty naszym polskim partnerom do bycia z nami w tym niełatwym czasie – mówił.
 

Dziękował też Polsce za pomoc humanitarną. Symboliczne jest to, że właśnie teraz Polska wysyła dwa konwoje humanitarne dla mieszkańców Donbasu, którzy dziś potrzebują tej pomocy w związku z agresją Rosji - podkreślił.
 

Prezydent Ukrainy składa w Polsce dwudniową oficjalną wizytą na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ceremonia oficjalnego powitania odbyła się rano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie odbyły się rozmowy Par Prezydenckich Polski i Ukrainy oraz rozmowy plenarne delegacji.

 

W obecności obu prezydentów podpisane zostały:

 

  • Drugi Protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku;
  • Protokół zmieniający umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie z dnia 25 listopada 2009 r.;
  • Memorandum w zakresie wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie;
  • Memorandum między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju RP a Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy w sprawie wsparcia ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej działań Ukrainy w sferze adaptacji infrastruktury do standardów Unii Europejskiej. 

 

Prezydent Poroszenko rozmawiał też z marszałkami Sejmu i Senatu.

 

O godz. 14.00 ukraiński prezydent wygłosił przemówienie w polskim parlamencie na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów.  Wystąpienia w Sejmie wysłuchał Prezydent RP.

 

Zobacz także: "Poparcie dla Ukrainy wolnej, niezależnej i suwerennej" "Dobra współpraca gospodarcza filarem naszych relacji" Po godz. 16 prezydenci Komorowski i Poroszenko wzięli udział w polsko-ukraińskim forum gospodarczym. Wieczorem prezydent Polski wydał oficjalny obiad na cześć prezydenta Ukrainy.

 

W czwartek prezydent Ukrainy odwiedził także Lublin.

Poleć znajomemu