Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Odpowiedź KPRP na apele Posła do PE Andrzeja Dudy

W odpowiedzi na publiczne apele Posła do PE Andrzeja Dudy z 11 i 15 stycznia br. o zawetowanie ustawy dotyczącej restrukturyzacji górnictwa oraz na list Posła do Prezydenta RP z dnia 15 stycznia, Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński podkreślił, że zawarte w minioną sobotę porozumienie rządu z górnikami odwołuje się właśnie do tej ustawy, której zawetowanie postuluje poseł Duda.


"W sytuacji podpisania porozumienia pomiędzy rządem a górnikami, w szczególności wobec prowadzenia intensywnego dialogu w tej sprawie, do którego Prezydent zresztą wielokrotnie nawoływał, pragnę podkreślić, że niezrozumiałe jest apelowanie o zawetowanie ustawy, w sytuacji w której parlament wciąż nad nią pracuje i nie jest przesądzony ostateczny kształt jej zapisów" – podkreślił minister Dziekoński w piśmie do europosła Dudy.

 

Minister zaznaczył jednocześnie, że kompromis pomiędzy związkami zawodowymi oraz rządem, dotyczący sposobu zreformowania i zwiększenia konkurencyjności górnictwa, został wypracowany właśnie w wyniku konsultacji społecznych i dialogu.

 

"Zawarte porozumienie potwierdza, że dialog należy prowadzić nawet w bardzo trudnych warunkach, a rozmowa jest zawsze najlepszą drogą rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów" – napisał Olgierd Dziekoński.

 

Minister wyraził nadzieję, że ze strony Posła Andrzeja Dudy nastąpi zmiana podejścia do spraw sektora górniczego i znajdzie to również odzwierciedlenie w refleksji ze strony jego środowiska politycznego na kolejnych etapach prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.  "W sprawach trudnych warto wznieść się ponad partyjne podziały i spory"  – napisał Olgierd Dziekoński.

Poleć znajomemu