Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 marca 2015

"Potwierdza się słuszność naszego podejścia do obronności"

  |   Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP Prezydent RP Bronisław Komorowski na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP

Miniony rok ze względu na trwający konflikt rosyjsko-ukraiński przyniósł głębokie, negatywne zmiany w środowisku bezpieczeństwa naszego regionu i naszego kraju – mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas dorocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP.


- Te zmiany są stałe albo przynajmniej długotrwałe. To nie jest krótkotrwała negatywna zmiana – ocenił.


- Naszą odpowiedzią jest polityczne wsparcie udzielone Ukrainie w jej wysiłku na rzecz utrzymania suwerenności i integralności terytorialnej. Naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest działanie na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej NATO i wzmocnienie solidarności Sojuszu jako całości – podkreślał prezydent.
 

Zobacz także: Wystąpienie na odprawie kadry kierowniczej MON i SZ RP Dodał, że odpowiedzią jest także przyspieszenie procesu wzmacniania własnej narodowej odporności obronnej.
 

Prezydent wskazywał, że negatywny rozwój wydarzeń potwierdził słuszność wcześniejszej determinacji wyrażającej się w podjęciu odważnych decyzji dotyczących modernizacji polskich sił zbrojnych.
 

- Słuszna była decyzja o uruchomieniu przyspieszonej modernizacji technicznej sił zbrojnych już od 2001 roku. Słuszna była decyzja o postawieniu wtedy na jednoznaczny, mocny i stabilny system finansowania modernizacji technicznej – wymieniał.
 

Zwrócił uwagę, że przyjęta regulacja ustawowa, przy rozwoju gospodarczym Polski i rosnącym PKB dała w skali kilkunastu lat od 2001 roku dwukrotne zwiększenie wielkości budżetu obronnego – z ok. 15 mld zł. do 32 mld zł. w tym roku. - Ta skala wzrostu budżetu obronnego stawia nas w dobrej pozycji w porównaniu z całym NATO – ocenił Bronisław Komorowski.


Na późniejszej konferencji prasowej prezydent mówił, że odprawa ma na celu sprecyzowanie zadań związanych z polską odpowiedzią na zaistniałą sytuację pogorszenia bezpieczeństwa na Wschód od granic Polski i NATO.
 

- Dzisiejsza odprawa jest gdzieś między Newport a Warszawą. Były rozważane kwestie związane z implementacją decyzji NATO na szczycie w Newport ważne z punktu widzenia wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu. A jednocześnie zostały sformułowane pewne nowe wyzwania związane z przygotowaniami do szczytu NATO w Warszawie w 2016 r., gdzie będziemy omawiali nie tylko efekty wdrożenia decyzji z Newport, ale będziemy zabiegali o dalsze wzmacnianie spoistości Sojuszu, odporności Sojuszu na nowego typu zagrożenia i będziemy chcieli prezentować polskie osiągnięcia w zakresie wzmocnienia narodowego systemu obrony – wymieniał.


Zaznaczył, że na spotkaniu omówiono kwestie związane z wzmocnieniem odporności obronnej państwa polskiego jako całości, zarówno w wymiarze czysto militarnym, jak i w wymiarze zarządzania sytuacjami kryzysowymi.  - Pod tym kątem będą organizowane ćwiczenia Kraj 2015, które mają zbadać wszystkie aspekty związane z odpornością państwa polskiego na nowy typ kryzysów, które możemy zaobserwować na wschód od naszych granic - powiedział. 

 

Prezydent zwrócił uwagę, że niezmiennie pozostają zadania związane z przyspieszeniem tempa modernizacji technicznej sił zbrojnych. – To będzie ułatwione przez decyzje o powrocie od 2016 r. do 2% PKB przeznaczanego na obronność. To powinno pozwolić na ewidentne przyspieszenie i tak dobrego tempa modernizacji technicznej sił zbrojnych – zaznaczył Bronisław Komorowski.

 

Prezydentowi towarzyszył Szef BBN Stanisław Koziej.
 

Poleć znajomemu