Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 marca 2015

Prezydent: Polsce potrzebna jest solidarność międzypokoleniowa

  |   II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

- Solidarność pokoleniowa to to, czego nam w najwyższym stopniu potrzeba - przekonywał prezydent podczas uroczystości w Teatrze Wielkim. Tej solidarności międzypokoleniowej - przekonywał - powinno sprzyjać państwo polskie.

 
- Powinniśmy tworzyć dobry klimat dla tej solidarności międzypokoleniowej, realizowanej na gruncie rodzin, instytucji i wszystkich innych miejsc życia społecznego - powiedział Bronisław Komorowski. Prezydentowi podczas Kongresu towarzyszyła Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.
 
Jak zaznaczył prezydent, potrzeba tworzenia polityki senioralnej to efekt wielu zjawisk, w tym wydłużenia się długości życia Polaków, co jest zjawiskiem radosnym i świadczy o postępie w każdej dziedzinie życia.
 
- Z drugiej strony wiemy, że zmieniające się proporcje między ludźmi młodymi a seniorami są efektem kryzysu demograficznego i z tym zjawiskiem trzeba się brać "za bary" - mówił prezydent.
 
Jak stwierdził, można załamywać ręce z powodu zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa, ale można szukać w tych zmianach także obszarów aktywności, które przyczyniają się do rozwoju ogólnego. Przekonywał, że siła demokratycznego państwa będzie zależała m.in. od aktywności obywateli, ich zaangażowania, kreatywności, a także aktywności w każdym obszarze życia.
 
Zdaniem prezydenta ruchowi UTW trzeba podziękować za dynamiczny rozwój, a także osiągnięcia w zakresie aktywizacji ludzi. - Warto też dziękować za kreowanie osobowości i postawy aktywnego współuczestnictwa w życiu narodowym i społecznym - mówił prezydent. Dziękował również seniorom za aktywność i działalność, która służy całemu państwu i społeczeństwu.
 
Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski podkreślił, że dynamika rozwoju UTW jest czymś niewyobrażalnym. Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat dziesięciokrotnie wzrosła liczba takich uniwersytetów.
Podczas uroczystości prezydent odznaczył osoby zasłużone dla rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku, m.in. Krystynę Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 
Uniwersytety Trzeciego Wieku to przedsięwzięcia edukacyjne skierowane do osób starszych. Mogą one uczestniczyć w wykładach i zajęciach o charakterze oświatowo-kulturalnym, organizowanych przez uczelnie wyższe lub powołane w tym celu stowarzyszenia. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 r. przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji.
 
W Polsce działa ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia artystyczne, sportowe. Z opublikowanego trzy lata temu raportu "ZOOM na UTW", którego celem była diagnoza środowisk tych uniwersytetów, wynika, że są one nie tylko miejscem, gdzie osoby starsze mogą zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania, są także ważne z powodów społecznych. Dają bowiem seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stwarzają możliwości utrzymywania kontaktów towarzyskich i nawiązywania znajomości oraz upowszechniają zasady zdrowego trybu życia.
 
Na początku lutego Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą prof. Halinę Szwarc, twórczynię Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. (PAP)
 

 

Poleć znajomemu