Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 31 marca 2015

Prezydenci Polski i Finlandii o dalszej współpracy ekonomicznej

  |   Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego Inauguracja Polsko-Fińskiego Forum Gospodarczego

Rozwijanie kontaktów handlowych oraz współpraca badawczo-rozwojowa - to główne obszary partnerstwa pomiędzy Finlandią a Polską, na które zwracali we wtorek w Warszawie prezydenci obu państw - Sauli Niinistö oraz Bronisław Komorowski.

 
Według obu polityków ważna jest też współpraca przemysłu obronnego i energetycznego.
 
Prezydenci wzięli udział w seminarium biznesowym "Finlandia stabilny partner biznesowy dla Polski" zorganizowanym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych. Wśród jego uczestników byli polscy i fińscy eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele firm.
 
Zdaniem Bronisława Komorowskiego obecność fińskich przedsiębiorców w Polsce przyczynia się do wzrostu naszej gospodarki, do tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym do wzrostu dobrobytu Polaków.
 
- Fińscy inwestorzy stanowią naprawdę liczącą się grupą w Polsce. Działa tu ponad 200 fińskich firm, a skumulowana wartość ich inwestycji wynosi ponad 1,5 mld euro. Polska w dalszym ciągu oferuje atrakcyjne warunki i zachęty dla inwestorów, a także oferuje duży rynek wewnętrzny, prawie 40-milionowy, to nie jest bez znaczenia - zaznaczył prezydent Polski.
 
- Dlatego liczymy na dalszy wzrost inwestycji w naszym kraju, na napływ także nowoczesnych fińskich technologii, także na wspólne przedsięwzięcia w tym obszarze. Polskie uczelnie, polskie klastry naukowo-przemysłowe i polskie firmy, w moim przekonaniu, także są gotowe i powinny być zainteresowane wzmacnianiem współpracy z partnerami fińskimi – zapewnił Bronisław Komorowski. Jak dodał, innowacyjność Finów może być przykładem dla Polaków, jak być konkurencyjnym w skali europejskiej i globalnej.
 
Bronisław Komorowski podkreślił też, że w 2014 r. wymiana handlowa pomiędzy Polską a Finlandią dynamicznie wzrosła. - Tylko w ostatnim roku odnotowano 10-procentowy wzrost eksportu z Polski do Finlandii oraz 6-procentowy wzrost importu z Finlandii do Polski. Cieszy nas Polaków fakt, że polskie produkty są coraz bardziej znane i cenione w Finlandii - mówił.
 
Odniósł się też do współpracy wojskowej pomiędzy obu krajami, a także współpracy przemysłów obronnych. - Wierzymy, iż wzmocniona współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa oraz podpisana w 2014 r. umowa o dwustronnej współpracy wojskowej sprzyjać będą wzmocnieniu wspólnej działalności badawczo-rozwojowej, także zwiększeniu współpracy przemysłów obronnych – zadeklarował Bronisław Komorowski.
 
Jako dobry przykład takiej współpracy wymienił Kołowy Transporter Opancerzony Patria, który w Polsce jest produkowany na potrzeby polskiej armii pod nazwą "Rosmak". - To dobry przykład i w moim przekonaniu dobry punkt wyjścia do ułożenia tych relacji bardziej ambitnie, na zasadzie szukania wspólnego interesu, zysku, wspólnej korzyści, także na rynkach zewnętrznych. To zobowiązanie również, żebyśmy po tym dobrym przykładzie szukali dalszych obszarów współpracy polsko-fińskiej w przemyśle obronnym, w nowoczesnych technologiach - podkreślił Bronisław Komorowski.
 

 
Sauli Niinistö ocenił, że oba kraje pomimo kryzysu mają potencjał do dalszego rozwijania swoich ekonomicznych możliwości. Przyznał też, że dla Finlandii Polska jest ważnym partnerem, z którym wiążą ją polityczne więzi, wspólny pogląd na politykę UE i szeroka współpraca, także o charakterze obronnym i handlowym.
 
Odnosząc się do informacji Bronisława Komorowskiego dotyczącej zaangażowania firm fińskich w Polsce dodał, że firmy te zatrudniają w naszym kraju około 30 tys. polskich pracowników.
 
- Europa powoli dźwiga się z kryzysu, ale Polska to wyjątek pod względem ekonomicznym, bo utrzymaliście wzrost i pozytywny wynik ekonomiczny. Dziś Polska i Finlandia stoją wobec nowych wyzwań: jak utrzymać innowacyjność dla gospodarki i dla zatrudnienia. Finlandia chce być w tym częścią rozwiązania, a nie problemu - podkreślił fiński prezydent.
 
Sauli Niinistö zapowiedział też, że Finlandia będzie dzielić się z Polską swoimi rozwiązanymi technologicznymi w zakresie "czystej" i nuklearnej energetyki. Zapraszając naszych przedsiębiorców do Finlandii zapewnił, że ich możliwości inwestycyjne w tym kraju są nieograniczone. (PAP)
Poleć znajomemu