Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 kwietnia 2015

Ustawa o kierowaniu obroną w czasie wojny - podpisana

  |   Podpisanie ustawy usprawniającej kierowanie obroną państwa Podpisanie ustawy usprawniającej kierowanie obroną państwa Podpisanie ustawy usprawniającej kierowanie obroną państwa Podpisanie ustawy usprawniającej kierowanie obroną państwa Podpisanie ustawy usprawniającej kierowanie obroną państwa

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę w Belwederze ustawę o kierowaniu obroną państwa w czasie wojny. Jest to nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

 

- Wspólnie manifestujemy, że w sprawach bezpieczeństwa państwa, skuteczności systemu obrony w wypadku zagrożenia jesteśmy zdeterminowani, jeśli chodzi o poziom ścisłej współpracy i zdolności do współdziałania – podkreślał Bronisław Komorowski dziękując wszystkim za pracę nad regulacją.


- Ta ustawa uzbraja państwo polskie w realną zdolność do skutecznego i szybkiego reagowania na ewentualne zagrożenia kryzysowe – zaznaczył.

 

Bronisław Komorowski dodał, że sama w sobie jest dowodem dobrej współpracy między prezydentem a rządem, ale także reguluje kwestie współpracy między prezydentem – Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, rządem i strukturami dowódczymi na wypadek zagrożenia wojennego. – A w takich sytuacjach czas, szybkość reakcji ma zasadnicze znaczenie – podkreślił.

 

Prezydent ocenił, że ustawa przerywa okres niemożności doregulowania kwestii kierowania państwem w warunkach kryzysu wojennego. - To, że dzisiaj ta ustawa jest możliwa, jest zaakceptowana, jest uzgodniona, świadczy o czymś niesłychanie ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - świadczy o zdolności do współdziałania i szukania optymalnych rozwiązań, także w obszarze ustrojowym – powtórzył.


Bronisław Komorowski wskazywał, że ustawa wprowadza rozwiązania istotne z punktu widzenia umocnienia roli cywilnego ministra obrony w systemie kierowania kryzysem.  W jego ocenie ustawa umożliwia też dobre wykorzystanie potencjału Sztabu Generalnego na rzecz wzmocnienia roli prezydenta w wypadku zagrożenia wojennego.


 

Zwrócił też uwagę, że ustawa ma dodatkowy aspekt, jakim jest ułatwienie, umożliwienie dobrego przygotowania się do funkcji niesłychanie odpowiedzialnej – naczelnego dowódcy w czasie wojny, a także dobrego przygotowania się kandydata do pełnienia tej funkcji.
 

- Wojny dzisiaj nie mamy, ale właśnie żeby wojny nie było, trzeba być mocno, dobrze zorganizowanym, trzeba dysponować argumentami siły. To w stopniu najwyższym, zniechęca potencjalnego agresora. I odwrotnie - słabość, zarówno jeśli chodzi o poziom siły, jak i poziom zdolności kierowania państwem w warunkach kryzysu, może być zawsze zachętą do zachowań agresywnych w stosunku do Polski – podkreślił Prezydent RP.
 

Ustawa precyzuje pojęcie czasu wojny, doprecyzowuje zadania naczelnego dowódcy, powoływanego na czas wojny i podlegającego wtedy prezydentowi, który ma kierować obroną państwa wspólnie z Radą Ministrów.

 

Nowelizacja, której projekt prezydent skierował do Sejmu latem ub. roku, wiąże się też z reformą systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, wprowadzoną z początkiem 2014 r. 

Poleć znajomemu