Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 kwietnia 2015

Prezydent RP: Zależy nam na stałej obecności sił NATO

  |   Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA

Polska włożyła dużo wysiłku w nadanie ostatecznego kształtu ustaleniom szczytu Sojuszu w Newport i jest dla nas źródłem optymizmu, że możemy liczyć na zrozumienie w tych kwestiach ze strony Stanów Zjednoczonych - mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas spotkania z delegacją komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA. Prezydent dodał, że dzisiaj zależy nam na jak najlepszym wdrożeniu tych ustaleń w życie, a okazją do dokonania podsumowania działań będzie szczyt NATO w Warszawie w 2016 r.

 

W czasie spotkania prezydent mówił o dużym znaczeniu, jakie dla światowego bezpieczeństwa ma amerykańska obecność w Europie, zarówno w wymiarze militarnym, jak i politycznym: - Przywiązujemy dużą wagę do rotacyjnej obecności sił NATO, w tym amerykańskich w Polsce i szerzej w Europie Środkowowschodniej. Jednocześnie Polska dostrzega potrzebę nadania tej obecności charakteru stałego, zwłaszcza wobec niedawnego odrzucenia przez Federację Rosyjską ograniczeń Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie.

 

Prezydent podkreślił także, że Polska nie opiera swojego bezpieczeństwa wyłącznie na oczekiwaniu wsparcia z zewnątrz, ale od ponad dekady realizuje ambitny program modernizacji własnych sił zbrojnych, utrzymując wydatki na obronę na poziomie zbliżonym do zalecanych w NATO 2 proc. PKB, co jest też wyrazem determinacji w wypełnianiu sojuszniczych zobowiązań.

 

W tym kontekście przewodniczący delegacji Izby Reprezentantów Kongresu USA wyraził uznanie dla polskich wysiłków modernizacyjnych oraz podziękował za zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w Iraku i Afganistanie.

 

W dalszej części spotkania odniesiono się do drastycznej zmiany sytuacji bezpieczeństwa spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainie. Prezydent mówił, że poprawne odczytanie konsekwencji zmian na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, które w polskiej ocenie mają charakter trwały – powinno zaowocować odpowiednim rozwojem zdolności obronnych NATO, czego Polska jest konsekwentnym orędownikiem. Wyraził też opinię, że NATO nie poświęcało dotychczas dostatecznej uwagi widocznemu od kilku lat wzmacnianiu potencjału militarnego i rosnącym aspiracjom Federacji Rosyjskiej.

 

W swoich ocenach strony zgodziły się co zagrożeń powodowanych działaniami Rosji oraz konieczności zintensyfikowania międzynarodowej pomocy dla Ukrainy.

 

Poleć znajomemu