Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 maja 2015

"Biało-czerwona symbolem naszej wolności"

  |   Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Chcemy w sposób szczególny cieszyć się barwą biało-czerwoną jako symbolem naszego zwycięstwa, naszej wolności. Chcemy cieszyć się barwami białymi i czerwonymi w naszej fladze jako symbolem, który nas łączy, który jest symbolem istnienia, trwania i rozwijania się wspólnoty narodowej - podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


- Kiedyś biało-czerwone barwy raczej oznaczały polskie marzenia o wolności, polskie dążenia do wolności, polską walkę o wolności. Dzisiaj możemy z dumą i radością powiedzieć, że ta sama biało-czerwona jest symbolem działań na rzecz umocnienia polskiej wolności i jak najlepszego jej zagospodarowania.
 

Z okazji Dnia Flagi RP na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz wręczenie flag przedstawicielom wyróżnionych instytucji, organizacji realizujących projekty patriotyczne, ekologiczne i edukacyjne, sławnym podróżnikom i przedstawicielom Polonii oraz jednostek wojskowych.
 

Flagi odebrali między innymi: Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, WWF Polska, Klub Gaja oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Flagi z rąk Prezydenta RP odbiorą także podróżniczki i dziennikarki Elżbieta Dzikowska i Beata Pawlikowska.

 
Prezydent wyraził zadowolenie, że może wręczać biało-czerwone flagi żołnierzom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, środowisk polonijnych i polskich instytucji. Powiedział, że uroczyste wręczenie flagi jest dla tych osób formą podziękowania za konsekwentne i skuteczne pokazywanie polskiej flagi w ramach zwycięstw sportowych i w zmaganiach z samym sobą podczas czasami niezwykłych wypraw.

 

Jak zaznaczył, wyróżnienie różnych instytucji oznacza, że świadomie poszerzamy front tych wszystkich, którzy na innej drodze – nie walki o wolność, ale na drodze zagospodarowywania naszej wolności – mają sukcesy i mają wole demonstrowania tego, że czynią tyle dobra dla Polski.

 

- Dziękuję za wszystkie dokonania, wszystkie postawy, które dziś przyprowadziły nas do Pałacu Prezydenckiego w czasie Dnia Flagi RP - powiedział Bronisław Komorowski.

 

W uroczystości wzięła udział małżonka prezydenta Anna Komorowska, Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski z ministrami i doradcami prezydenta oraz Szef BBN Stanisław Koziej. 

 

 

* Polskie barwy narodowe – chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa oraz kokarda narodowa – wywodzą się od chorągwi i proporców używanych od średniowiecza przez książęta i królów polskich. Były to płaty materii osadzone na drzewcu, na których umieszczano herby lub inne znaki osobiste symbolizujące władcę.

 

Książęce i królewskie czerwone chorągwie i proporce ze znakiem Orła Białego, ze względu na osobę panującego, posiadającego władzę zwierzchnią nad wszystkimi ziemiami, stały się z czasem chorągwiami całego Królestwa Polskiego, a tym samym drugim obok herbu znakiem państwowym.
 

Oprócz Orła Białego na chorągwi, przysługującego wyłącznie głowie państwa oraz biało-czerwonych chorągwi i proporców, inną formą stosowania polskich barw narodowych były (najczęściej) jedwabne, okrągłe, białe kokardy, pochodne od barwy Orła Białego. Umieszczano ja od początku XVIII wieku na nakryciach głowy formacji piechoty. Po reformach Sejmu Wielkiego, wraz z wprowadzeniem jednolitego wojska narodowego i jednolitego umundurowania, kokardę w barwach narodowych wprowadzono na nakrycia głowy wszystkich formacji.

 

W dobie Sejmu Czteroletniego białe kokardy uzupełniano czerwoną wstążką w środku. Białe kokardy noszono także na kapeluszach, rogatywkach i czakach Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, na nich zaś niewielki – krzyż kawalerski – jako znak rycerski.
 

Zmianę przyniosło Powstanie Listopadowe, podczas którego Sejm 7 lutego 1831 r. podjął uchwałę w sprawie kokardy narodowej, wprowadzając kokardę biało-czerwoną, wywodząca się od barw herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej, sankcjonujący używane dotychczas zwyczajowo barwy, pochodne od herbu Orła Białego i Pogoni umieszczanych w czerwonym polu tarczy herbowej. Barwę czerwoną umieszczono, jako wewnętrzny krąg („serce”) okrągłej białej kokardy, stanowiącej jej „otok”. Biało-czerwone kokardy w barwach narodowych, używane od 1831 r. przez powstańców towarzyszyły uczestnikom polskich demonstracji patriotycznych oraz członkom niepodległościowych organizacji.
 

Według ustawy z 1 sierpnia 1919 r. Chorągiew Rzeczypospolitej przysługiwała Naczelnikowi Państwa, a następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej, podnoszono ją nad siedzibą Prezydenta w Belwederze i na Zamku Królewskim w Warszawie. Użyto jej także podczas zaślubin Polski z Bałtykiem 5 lutego 1920 r. w Pucku, okryto nią podczas pogrzebu trumny Nieznanego Żołnierza, Henryka Sienkiewcza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego. W 1927 r. dotychczasowy wzór chorągwi zmieniono zgodnie z nowo wprowadzonym wizerunkiem Orła Białego, a na obwodzie chorągwi dodano wzdłuż jej brzegów srebrzysty wężyk generalski ujęty w dwa srebrzyste lamowania. Pomniejszona chorągiew w formie proporca była umieszczana na samochodzie Prezydenta Rzeczypospolitej, a w Marynarce Wojennej podnoszona w czasie obecności głowy państwa na okręcie.
 

Flagami biało-czerwonymi, zatkniętymi m.in. na Monte Cassino i w Berlinie znaczony był szlak bojowy żołnierza polskiego podczas II wojny światowej, biało-czerwone opaski, naszywki i proporczyki nosili żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie flagi państwowe towarzyszyły wszystkim społecznym, narodowym i niepodległościowym protestom przeciwko narzuconemu Polsce systemowi politycznemu i władzom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
 

W celu pogłębienia i utrwalenia wartości jakie niosą polskie barwy narodowe, w 2004 r. Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 2 Maja – Dniem Flagi.
 

Kokardy narodowe nosili na mundurach, żołnierze-ochotnicy tzw. „Armii Kośiuszkowskiej”, tworzonej w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego w stulecie śmierci Kościuszki oraz jako znak przynależności do Armii Ochotniczej, żołnierze-ochotnicy wojny z bolszewicka Rosją w 1920 r. Powróciły praktycznie, jako – nie kodyfikowany, ale powszechny – znak narodowy po 1990 roku, noszone w dniach świąt narodowych. (prof. Grzegorz Nowik)

Poleć znajomemu