Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Prezydent zaakceptował koncepcję ćwiczenia systemu obronnego

W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zaakceptował koncepcję krajowego ćwiczenia systemu obronnego pod kryptonimem Kraj-15/16.

Ćwiczenie jest ważnym elementem przygotowań obronnych państwa określonych w głównych dokumentach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i obronności.

W ramach ćwiczenia doskonalone będą zarówno organy administracji publicznej, jak i dowództwa oraz sztaby na wszystkich szczeblach kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

W skład ćwiczenia wejdą następujące przedsięwzięcia: strategiczna gra obronna „Kierownictwo-16”, gra wojenna „Stolica-16”, ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Jesień-15” oraz ćwiczenie z wojskami „Dragon-15”.

Wnioski z ćwiczeń pozwolą zweryfikować przyjęte rozwiązania dotyczące systemu obronnego państwa, wynikające ze znowelizowanej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej, reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także z inicjatyw podejmowanych po szczycie NATO w Newport w 2014 r.

Ćwiczenie będzie jednocześnie ostatnim etapem cyklu planowania bezpieczeństwa państwa, składającego się z przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP, zatwierdzenia przez Prezydenta RP Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz wydania na jej podstawie nowej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP zatwierdza plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem. Ćwiczenia takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat. 
 

Poleć znajomemu