przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 24 września 2011

List Prezydenta RP z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Organizatorzy i Uczestnicy
Jubileuszu 20-lecia
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 
 
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa uczestniczących w uroczystości z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przekazuję gratulacje i słowa najwyższego uznania Panu Prezesowi, Radzie Fundacji oraz wszystkim jej pracownikom. Dziękuję Państwu za dwie dekady służby polskiej nauce, za profesjonalizm i wytrwałość we wspieraniu
najlepszych polskich uczonych.

 

Fundacja została powołana do życia w niedługim czasie po przemianach 1989 roku. Towarzyszyła zatem polskiej transformacji niemal od samego początku, a mówiąc ściślej: była jedną z tych instytucji, które tę transformację współtworzyły. Wiedza bowiem jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju we współczesnym świecie. W Polsce proces budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy tak naprawdę dopiero się rozpoczął i przed nami jeszcze długa droga, by osiągnąć ten ambitny cel. Dobrze jednak, że na tej drodze możemy liczyć na wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doskonale rozumieją Państwo wyzwania, jakie XXI wiek stawia przed nauką. Dlatego na szczególne uznanie zasługuje wspieranie przez Fundację wdrażania osiągnięć naukowych w praktyce gospodarczej. Partnerstwo nauki i biznesu to jeden z najważniejszych kluczy do polskiego sukcesu.

 

Nagrody Fundacji mają rangę jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień w środowisku naukowym w Polsce. Co niezwykle istotne, Fundacja nagradza nie tylko dojrzałych naukowców
i ich wybitne osiągnięcia. Dbają Państwo o rozwój młodych kadr naukowych – z kolejnych edycji programu „Start” skorzystało już niejedno pokolenie polskich badaczy, stawiających pierwsze kroki w dziedzinach ścisłych, humanistycznych i społecznych. Zaszczytnym wyróżnieniem
jest także możliwość opublikowania pracy naukowej w ramach programu „Monografie”.


Na uznanie zasługują też inicjatywy, które dowodzą, jak uważnie śledzą Państwo zmiany zachodzące w samej nauce, w tym przemiany modelu kariery polskich naukowców.


Przywołam tu tylko jeden przykład – program „Homing Plus”, który służy tworzeniu
warunków powrotu do kraju najlepszych polskich uczonych. Przeciwdziałając odpływowi naukowych elit, przyczyniają się Państwo w znaczący sposób do podniesienia polskich szans
 na cywilizacyjny awans.

 

Fundacja wychodzi ze słusznego założenia, że zarówno nagrody, jak i wsparcie finansowe
należy kierować do konkretnych osób, a nie instytucji. W pierwszym rzędzie – do najbardziej pracowitych i ambitnych uczonych. To oni bowiem powinni decydować o obliczu polskiej nauki, a co za tym idzie – o szansach rozwojowych naszego kraju. Pomagając takim osobom, Fundacja, jako niezależna instytucja pozarządowa, wyświadcza nieocenioną przysługę państwu polskiemu. Dziś w imieniu Rzeczypospolitej pragnę Państwu za ten wysiłek raz jeszcze serdecznie podziękować i życzyć kolejnych lat tak owocnej działalności. Wierzę, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej pozostanie symbolem pozytywnych przemian w polskiej nauce i będzie nadal aktywnie wspierać nasz kraj na drodze ku najwyższym, światowym standardom.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.