przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 października 2011

List Prezydenta RP z okazji inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w PWST w Krakowie

Jej Magnificencja
Ewa Kutryś
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 
Uczestnicy inauguracji roku akademickiego 2011/2012
 
Magnificencjo, Pani Rektor!

Dostojni Członkowie Senatu!

Szanowni Państwo!

Drodzy Studenci!

 

Dziękując za zaproszenie na uroczysta inaugurację roku akademickiego, pragnę serdecznie pozdrowić całą społeczność Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego oraz wszystkich gości zawodowo i z zamiłowania związanych z teatrem.


Słowa powitania kieruję do immatrykulowanych dzisiaj studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają wyjątkowy etap w swoim życiu, jakim są studia w tej szacownej, artystycznej uczelni. Założona tuż po zakończeniu II wojny światowej przez Juliusza Osterwę, krakowska placówka może się poszczycić wybitnymi absolwentami, wielkimi postaciami polskiej sceny teatralnej i filmu.

 
Szanowni Państwo!
 

Kiedy przed dwiema dekadami Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły zachodzić także w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dziś w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie dwa miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie niepodległa Rzeczpospolita poczyniła dla swojej pomyślnej przyszłości.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu. Dynamiczne zmiany w jednoczącej się Europie i coraz bardziej zglobalizowanym świecie skłaniają polską naukę i edukację do jeszcze większego wysiłku modernizacyjnego. Wraz z inauguracją tego roku akademickiego wkraczają Państwo w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym są doniosłą reformą; pierwszą o tak kompleksowym charakterze od czasu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. To dla naszych uczelni i dla naszej nauki wielka szansa, ale też wielkie wyzwanie.

 

Wchodząca właśnie w życie reforma poszerza autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku.

 

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach
i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia.

Uczelnie potrzebują więcej przejrzystości i uczciwej konkurencji. Konieczne jest stymulowanie dobrej dydaktyki, zachęcanie pracowników naukowych do większej mobilności, a także przyciąganie studentów z zagranicy. Polskie uczelnie muszą być nie tylko inkubatorami technologicznych innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji.


Widzę tu wielkie zadania stojące przed naukami humanistycznymi i społecznymi, które poprzez refleksję nad społeczeństwem i kulturą także powinny włączać się w dzieło modernizacji i promocji naszego kraju.

 

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń–mistrz nie ma prawdziwej uczelni. Humboldtowska idea uniwersytetu nie przestała być aktualna, ale musi być realizowana w nowych okolicznościach i z myślą o wyzwaniach naszej współczesności.

 

Wszystkim studentom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji Państwa artystycznych celów. Życzę radości obcowania ze sztuką, niezwykłych przeżyć i ciekawych doświadczeń, a nade wszystko, aby okres studiów był czasem inspirującej przygody z teatrem. Władzom uczelni, pracownikom oraz całej społeczności akademickiej życzę pomyślnego, sześćdziesiątego szóstego roku akademickiego.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.