przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 października 2011

List Prezydenta RP z okazji inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Akademii Morskiej w Gdyni

Jego Magnificencja

                                                                       Profesor Romuald Cwilewicz

                                                                       wraz z organizatorami i uczestnikami

                                                                       inauguracji roku akademickiego 2011/2012

                                                                       w Akademii Morskiej w Gdyni

 
 
Magnificencjo Panie Rektorze!
Wysoki Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!
 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na gdyńskim skwerze Tadeusza Kościuszki z okazji inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Akademii Morskiej. Spotykają się Państwo dzisiaj w miejscu dla swojej uczelni szczególnym. Tutaj, w cieniu masztów „Daru Młodzieży”, kolejny rocznik studentów złoży za chwilę ślubowanie, spoglądając na blisko 30-letnią piękną fregatę, rejsy której wychowały już kilka pokoleń absolwentów szkoły.


To chwila niezwykle ważna, kiedy wstępując w nowy etap życia, spoglądamy na pomnik żywej tradycji, którą wkrótce sami będziemy współtworzyć. Niech ten wyjątkowy dzień na zawsze zapisze się w Państwa pamięci.

 

Akademia Morska w Gdyni od samych międzywojennych początków cieszyła się opinią uczelni elitarnej. Również dzisiaj, kiedy udało nam się osiągnąć wysoki stopień skolaryzacji, Państwa uczelnia, mimo że kształci wielokrotnie więcej osób niż dawniej, zachowuje swój niepowtarzalny charakter, przyciągając młodzież najbardziej utalentowaną i najambitniejszą.

 

Od wejścia naszego kraju na drogę transformacji w szkolnictwie wyższym zaczęła się dokonywać prawdziwa edukacyjna rewolucja. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dziś w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie 2 miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie nasze społeczeństwo poczyniło na rzecz pomyślnej przyszłości, a Państwa uczelnia ma w tym dziele znaczący udział.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu, a polska nauka i edukacja muszą wciąż podejmować wysiłek modernizacyjny, aby spełniać wymagania stawiane nam przez realia jednoczącej się Europy i globalizującego świata. Wraz z inauguracją tego roku akademickiego wkraczają Państwo w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym stanowią doniosłą reformę; pierwszą o tak kompleksowym charakterze od czasu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Poszerza ona autonomię uczelni, lecz z drugiej strony – zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom mają one stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Reforma buduje mosty pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym, pomagające przekładać sukces naukowy na komercyjny. Nowo stworzony system zachęca, a nawet zobowiązuje uczelnie i naukowców do współpracy z przedsiębiorcami oraz nakłada na naukę polską współodpowiedzialność za rozwój kraju. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

 

Dbałość o kondycję polskiej nauki i edukacji uważam za jedno ze swoich najważniejszych zadań jako Prezydenta Rzeczypospolitej. Refleksji nad tym służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, animowanego przez moją Kancelarię. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk akademickich. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Szkoły wyższe potrzebują więcej przejrzystości i uczciwej konkurencji. Konieczne jest stymulowanie dobrej dydaktyki, zachęcanie pracowników naukowych do większej mobilności, a także przyciąganie studentów z zagranicy. Polskie uczelnie muszą być nie tylko inkubatorami technologicznych innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji.

 

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest zmierzanie do prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni. Jestem przekonany, że właśnie na tej drodze potencjał polskich szkół wyższych ma szansę rozwinąć się najpełniej.

 

Życzę wszystkim Państwu, aby rozpoczynający się nowy rok pracy przyniósł Państwa szkole wiele kolejnych sukcesów. Wykładowcom, pracownikom dydaktycznym i naukowym życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków, studentom zaś – aby potrafili wykorzystać otwierające się przed nimi możliwości, a w przyszłym życiu zawodowym mogli spełnić swoje nadzieje i aspiracje.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.