przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 3 października 2011

List prezydenta na inauguracji roku akademickiego w Collegium Civitas

Jego Magnificencja
Profesor Edmund Wnuk-Lipiński
Rektor
Collegium Civitas

Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012

 

 

Magnificencjo, Panie Rektorze! Pani Prezydent!
Dostojny Senacie! Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Collegium Civitas. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tej uroczystości, rozpoczynającej kolejny nowy rozdział w historii Państwa uczelni. Dzięki patronatowi pięciu instytutów nauk społecznych PAN oraz doborowemu gronu wykładowców Collegium Civitas zyskało opinię uczelni znakomicie przygotowującej do służby publicznej oraz do zawodów, w których rzetelna wiedza humanistyczna odgrywa rolę kluczową. Cieszy, że stale rośnie liczba wykształconych w Collegium licencjatów, magistrów i doktorów. Współczesna Polska potrzebuje uczonych, urzędników, ludzi mediów i biznesu, którzy oprócz wysokich kompetencji będą wyróżniać się zakorzenieniem w tradycji kulturalnej Polski i Europy, erudycją, otwartością i szerokimi horyzontami intelektualnymi.

Szanowni Państwo!

Kiedy przed dwiema dekadami Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły zachodzić także w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dziś w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie 2 miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie niepodległa Rzeczpospolita poczyniła dla swojej pomyślnej przyszłości. Czas jednak nie stoi w miejscu. Dynamiczne zmiany w jednoczącej się Europie i coraz bardziej zglobalizowanym świecie skłaniają polską naukę i edukację do jeszcze większego wysiłku modernizacyjnego.

Wchodząca właśnie w życie reforma szkolnictwa wyższego poszerza autonomię uczelni, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom szkoły wyższe mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Reforma buduje mosty pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym, pomagające przekładać sukces naukowy na komercyjny. Nowo stworzony system zachęca, a nawet zobowiązuje uczelnie i naukowców do współpracy z przedsiębiorcami oraz nakłada na naukę polską współodpowiedzialność za rozwój kraju. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Polskie uczelnie muszą być nie tylko inkubatorami technologicznych innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji. Widzę tu wielkie zadania stojące przed naukami humanistycznymi i społecznymi, które poprzez refleksję nad społeczeństwem i kulturą także powinny włączać się w dzieło modernizacji i promocji naszego kraju.

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni. Humboldtowska idea uczelni nie przestała być aktualna, ale musi być realizowana w nowych okolicznościach i z myślą o wyzwaniach naszej współczesności. Przykład Collegium Civitas dowodzi, że jest to możliwe.

Życzę Państwu wielu sukcesów w nowym roku akademickim oraz tej szczególnej satysfakcji, której źródłem są nie tylko osobiste osiągnięcia, ale też poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec wspólnoty obywatelskiej, wobec naszego państwa. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.


Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.