Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 6 października 2011

List Prezydenta RP do Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Jego Magnificencja
Pan Profesor Andrzej Strzelecki
Rektor

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

w Warszawie
 
Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012
 
 

Wasze Magnificencje!

Dostojny Senacie!

Panie i Panowie Profesorowie!

Młodzieży Akademicka!

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2011/2012 w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam uczestników tej uroczystości – a w sposób szczególny artystów, twórców i znawców kultury, zasłużonych pedagogów i pracowników Akademii Teatralnej, którzy otrzymają dzisiaj odznaczenia państwowe. Proszę Państwa o przyjęcie serdecznych gratulacji i wyrazów uznania. Zobacz także: Odznaczenia dla pedagogów i pracowników Akademii Teatralnej w Warszawie


Dziękuję za oddanie sztuce, za pasję i zaangażowanie, które wkładają Państwo w swoją pracę,
od lat owocującą znakomitymi inscenizacjami teatralnymi, dziełami filmowymi i przedstawieniami estradowymi. Dzięki Państwu trwa przekaz wspaniałych tradycji warszawskiej sceny narodowej
i innych scen stołecznych, zachowywana jest pamięć o filozofii twórczej wielkich postaci polskiego teatru – Wojciecha Bogusławskiego, Leona Schillera, Jana Kreczmara, Aleksandra Zelwerowicza oraz ich wybitnych uczniów. Dzięki Państwu młodzi adepci sztuki dramatycznej kształtują swoją tożsamość artystyczną w odniesieniu do biegłości warsztatowej, zasad estetycznych, kodeksu etycznego i humanistycznej wrażliwości twórców, którzy w skarbcu naszej kultury narodowej pozostawili po sobie prawdziwe arcydzieła.

 
Szanowni Państwo!
 

Kiedy przed dwiema dekadami Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły zachodzić także w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dzisiaj w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie dwa miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie niepodległa Rzeczpospolita poczyniła dla swojej pomyślnej przyszłości.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu. Dynamiczne zmiany w jednoczącej się Europie i coraz bardziej zglobalizowanym świecie skłaniają polską naukę i edukację do jeszcze większego wysiłku modernizacyjnego. Wchodząca właśnie w życie reforma poszerza autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Nowo stworzony system nakłada na naukę polską większą współodpowiedzialność za rozwój kraju. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

 

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Polskie uczelnie muszą być inkubatorami innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji.


Widzę tu wielkie zadania stojące przed naukami humanistycznymi i społecznymi, które poprzez refleksję nad społeczeństwem i kulturą także powinny włączać się w dzieło modernizacji i promocji naszego kraju.

 

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni – co jest szczególnie widoczne na przykładzie szkół takich, jak warszawska Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. Ufam, że Państwa uczelnia będzie trwać przy tych ideałach, że będzie współtworzyć nowe oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnym pragmatyzmem.

 

Życzę Państwu pomyślnego roku akademickiego 2011/2012 oraz tej szczególnej satysfakcji, która jest udziałem obywateli zasłużonych dla dobra wspólnego, dla dobrej sławy naszej Ojczyzny. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

Poleć znajomemu