przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 6 października 2011

List Prezydenta RP do Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Jego Magnificencja
Pan Profesor Andrzej Strzelecki
Rektor

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

w Warszawie
 
Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012
 
 

Wasze Magnificencje!

Dostojny Senacie!

Panie i Panowie Profesorowie!

Młodzieży Akademicka!

Szanowni Państwo!

 

Dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2011/2012 w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam uczestników tej uroczystości – a w sposób szczególny artystów, twórców i znawców kultury, zasłużonych pedagogów i pracowników Akademii Teatralnej, którzy otrzymają dzisiaj odznaczenia państwowe. Proszę Państwa o przyjęcie serdecznych gratulacji i wyrazów uznania. Zobacz także: Odznaczenia dla pedagogów i pracowników Akademii Teatralnej w Warszawie


Dziękuję za oddanie sztuce, za pasję i zaangażowanie, które wkładają Państwo w swoją pracę,
od lat owocującą znakomitymi inscenizacjami teatralnymi, dziełami filmowymi i przedstawieniami estradowymi. Dzięki Państwu trwa przekaz wspaniałych tradycji warszawskiej sceny narodowej
i innych scen stołecznych, zachowywana jest pamięć o filozofii twórczej wielkich postaci polskiego teatru – Wojciecha Bogusławskiego, Leona Schillera, Jana Kreczmara, Aleksandra Zelwerowicza oraz ich wybitnych uczniów. Dzięki Państwu młodzi adepci sztuki dramatycznej kształtują swoją tożsamość artystyczną w odniesieniu do biegłości warsztatowej, zasad estetycznych, kodeksu etycznego i humanistycznej wrażliwości twórców, którzy w skarbcu naszej kultury narodowej pozostawili po sobie prawdziwe arcydzieła.

 
Szanowni Państwo!
 

Kiedy przed dwiema dekadami Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły zachodzić także w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja, która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dzisiaj w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie dwa miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie niepodległa Rzeczpospolita poczyniła dla swojej pomyślnej przyszłości.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu. Dynamiczne zmiany w jednoczącej się Europie i coraz bardziej zglobalizowanym świecie skłaniają polską naukę i edukację do jeszcze większego wysiłku modernizacyjnego. Wchodząca właśnie w życie reforma poszerza autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Nowo stworzony system nakłada na naukę polską większą współodpowiedzialność za rozwój kraju. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

 

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. Polskie uczelnie muszą być inkubatorami innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji.


Widzę tu wielkie zadania stojące przed naukami humanistycznymi i społecznymi, które poprzez refleksję nad społeczeństwem i kulturą także powinny włączać się w dzieło modernizacji i promocji naszego kraju.

 

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni – co jest szczególnie widoczne na przykładzie szkół takich, jak warszawska Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. Ufam, że Państwa uczelnia będzie trwać przy tych ideałach, że będzie współtworzyć nowe oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnym pragmatyzmem.

 

Życzę Państwu pomyślnego roku akademickiego 2011/2012 oraz tej szczególnej satysfakcji, która jest udziałem obywateli zasłużonych dla dobra wspólnego, dla dobrej sławy naszej Ojczyzny. Raz jeszcze serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.