Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 8 października 2011

List prezydenta w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Jego Magnificencja
Ksiądz Profesor Stanisław Łupiński
Rektor
Akademii Polonijnej w Częstochowie

Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012

 

Magnificencjo, Księże Rektorze,
Dostojny Senacie,
Drodzy Studenci,
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Akademii Polonijnej w Częstochowie, zgromadzoną na inauguracji roku akademickiego 2011/2012. Inauguracja to dla każdej uczelni dzień wyjątkowy. Dla wykładowców jest okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju ich Alma Mater; dla studentów, zwłaszcza świeżo immatrykulowanych – podniosłą chwilą otwierającą nowy rozdział w ich życiu. Państwa uczelnia, kształcąca młodzież w dziedzinie ekonomii, filologii, administracji, nauk o zdrowiu i innych specjalnościach, stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy i kwalifikacji, które odpowiadają faktycznym potrzebom rynku pracy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że profesjonalizm i otwartość na świat łączą Państwo z przekonaniem o potrzebie kształtowania aksjologicznej wrażliwości młodzieży akademickiej, postawy świadomego obywatelstwa i odpowiedzialności. W tym uroczystym dniu pragnę Państwu za ten wysiłek dydaktyczny i wychowawczy serdecznie podziękować.

Wraz z inauguracją tego roku wspólnoty akademickie w całym kraju wkraczają w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym są doniosłą reformą; pierwszą o tak kompleksowym charakterze od czasu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. To dla naszych uczelni i dla naszej nauki wielka szansa, ale też wielkie wyzwanie.

Wchodząca właśnie w życie reforma poszerza autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Reforma buduje pomosty pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym, pomagające przekładać sukces naukowy na komercyjny. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia.

Warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Wspólnotę tę spaja poszanowanie tradycji – i tych akademickich, i tych odnoszących się do historii i państwa. Akademia Polonijna dba o zachowanie tej więzi, pojmując ją także jako więź wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Na uwagę zasługują intensywne kontakty, jakie Państwa uczelnia utrzymuje z polskim społecznościami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. Wyrazem Państwa troski o tradycję jest także towarzyszące dzisiejszej uroczystości odsłonięcie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, który zginął w katastrofie w Smoleńsku w kwietniu ubiegłego roku. Prezydent Kaczorowski był wielkim patriotą, a zarazem protektorem Państwa uczelni, żywo zainteresowanym jej codziennością i rozwojem. Pamięć o tej zasłużonej dla Polski postaci jest Państwa szczególnym przywilejem; służyć też będzie budowaniu tożsamości uczelni i związanej z nią wspólnoty akademickiej.

Szanowni Państwo!

W dniu inauguracji nowego roku akademickiego pragnę życzyć władzom, wykładowcom, pracownikom i wszystkim studentom Akademii Polonijnej, by nadchodzące miesiące były czasem intensywnego studiowania, rozszerzania horyzontów, wspólnego odkrywania nowych pasji naukowych oraz wzajemnych inspiracji. Gaudeamus igitur!


Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu