przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 8 października 2011

List prezydenta w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Jego Magnificencja
Ksiądz Profesor Stanisław Łupiński
Rektor
Akademii Polonijnej w Częstochowie

Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012

 

Magnificencjo, Księże Rektorze,
Dostojny Senacie,
Drodzy Studenci,
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam całą społeczność Akademii Polonijnej w Częstochowie, zgromadzoną na inauguracji roku akademickiego 2011/2012. Inauguracja to dla każdej uczelni dzień wyjątkowy. Dla wykładowców jest okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju ich Alma Mater; dla studentów, zwłaszcza świeżo immatrykulowanych – podniosłą chwilą otwierającą nowy rozdział w ich życiu. Państwa uczelnia, kształcąca młodzież w dziedzinie ekonomii, filologii, administracji, nauk o zdrowiu i innych specjalnościach, stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy i kwalifikacji, które odpowiadają faktycznym potrzebom rynku pracy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że profesjonalizm i otwartość na świat łączą Państwo z przekonaniem o potrzebie kształtowania aksjologicznej wrażliwości młodzieży akademickiej, postawy świadomego obywatelstwa i odpowiedzialności. W tym uroczystym dniu pragnę Państwu za ten wysiłek dydaktyczny i wychowawczy serdecznie podziękować.

Wraz z inauguracją tego roku wspólnoty akademickie w całym kraju wkraczają w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym są doniosłą reformą; pierwszą o tak kompleksowym charakterze od czasu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. To dla naszych uczelni i dla naszej nauki wielka szansa, ale też wielkie wyzwanie.

Wchodząca właśnie w życie reforma poszerza autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Reforma buduje pomosty pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym, pomagające przekładać sukces naukowy na komercyjny. Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8 procent dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w Kancelarii Prezydenta. Uczestniczę w tych dyskusjach i z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia.

Warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest poszukiwanie prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Wspólnotę tę spaja poszanowanie tradycji – i tych akademickich, i tych odnoszących się do historii i państwa. Akademia Polonijna dba o zachowanie tej więzi, pojmując ją także jako więź wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

Na uwagę zasługują intensywne kontakty, jakie Państwa uczelnia utrzymuje z polskim społecznościami mieszkającymi poza granicami naszego kraju. Wyrazem Państwa troski o tradycję jest także towarzyszące dzisiejszej uroczystości odsłonięcie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, który zginął w katastrofie w Smoleńsku w kwietniu ubiegłego roku. Prezydent Kaczorowski był wielkim patriotą, a zarazem protektorem Państwa uczelni, żywo zainteresowanym jej codziennością i rozwojem. Pamięć o tej zasłużonej dla Polski postaci jest Państwa szczególnym przywilejem; służyć też będzie budowaniu tożsamości uczelni i związanej z nią wspólnoty akademickiej.

Szanowni Państwo!

W dniu inauguracji nowego roku akademickiego pragnę życzyć władzom, wykładowcom, pracownikom i wszystkim studentom Akademii Polonijnej, by nadchodzące miesiące były czasem intensywnego studiowania, rozszerzania horyzontów, wspólnego odkrywania nowych pasji naukowych oraz wzajemnych inspiracji. Gaudeamus igitur!


Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.