przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 16 października 2011

List prezydenta z okazji inauguracji roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Warszawa, 16 października 2011 roku


Jego Magnificencja
Ksiądz Profesor Stanisław Wilk
Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Uczestnicy uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012


Magnificencjo, Księże Rektorze!
Wysoki Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Czcigodni Kapłani!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Państwa uczelnia, która z wolna zbliża się do pięknego jubileuszu stulecia istnienia, należy do najbardziej prestiżowych w kraju i zasłużenie cieszy się renomą za granicą. Zasługa to kilku pokoleń uczonych, którzy swoją pracą badawczą i dydaktyczną przyczynili się do tego, że w odniesieniu do nauk humanistycznych, zwłaszcza filozofii i psychologii, upowszechniło się już określenie „szkoła lubelska”.

 

To skupienie uwagi na człowieku i duchowym wymiarze jego życia, któremu patronuje osoba naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, wynika ze szczególnej misji, jaką w swojej działalności stawia sobie KUL – harmonijnego łączenia w pracy dydaktycznej i naukowej wiedzy i kształcenia z religijną formacją. Zarówno w tej dziedzinie, jak również w przekazywaniu kolejnym pokoleniom Polaków chrześcijańskiego dziedzictwa i europejskiej tradycji intelektualnej lubelska Alma Mater może się pochwalić trudnymi do przecenienia zasługami.

 

Zgodnie z czcigodnym akademickim zwyczajem przedstawiciele wszystkich stanów, tworzących społeczność uczelni, spotykają się dzisiaj, aby wspólnie świętować rozpoczęcie nowego roku pracy, a nowo przyjęci studenci składają ślubowanie i zostają immatrykulowani. To spotkanie doświadczenia i zasług z nadziejami i pragnieniem kształcenia się – skłania, aby spojrzeć na obecną sytuację polskiego szkolnictwa wyższego i czekającą je przyszłość.

 

W naszym kraju wciąż trwa prawdziwa rewolucja w kształceniu wyższym. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy i wykształcenia. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie nasze społeczeństwo poczyniło na rzecz pomyślnej przyszłości, a znaczący udział w tym sukcesie ma Państwa uczelnia, kształcąca dzisiaj dwukrotnie więcej słuchaczy niż przed kilkunastoma laty.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu, a polska nauka i edukacja muszą wciąż podejmować wysiłek modernizacyjny, aby spełniać wymagania stawiane nam przez realia jednoczącej się Europy i globalizującego świata. Wraz z inauguracją tego roku akademickiego wkraczają Państwo w nową rzeczywistość. Myślę tu o regulacjach znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, które mają zwiększyć przejrzystość procedur akademickich i zapewnić warunki zdrowej, uczciwej konkurencji w świecie wiedzy; podnieść jakość nauczania i lepiej przygotować absolwentów do radzenia sobie z wymogami rynku pracy. Od wielu lat nie było w Polsce tak szeroko zakrojonej reformy. Jestem przekonany, że przyniesie ona dobre owoce studentom i nauce polskiej.


W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest zmierzanie do prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni.

 

Humboldtowska idea uniwersytetu nie przestała być aktualna, ale musi być realizowana w nowych okolicznościach i z myślą o wyzwaniach naszej współczesności. Jestem przekonany, że właśnie na tej drodze potencjał polskich szkół wyższych ma szansę rozwinąć się najpełniej, i pragnę dzisiaj złożyć podziękowania wszystkim, którzy takie właśnie oblicze polskiej nauki i edukacji starają się kształtować.

 

Całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z serca życzę, by rozpoczynający się nowy rok pracy przyniósł całej uczelni i każdemu z Państwa osobno wiele kolejnych sukcesów. Wykładowcom, pracownikom dydaktycznym i naukowym życzę satysfakcji z podejmowanych wysiłków, studentom zaś – aby potrafili wykorzystać otwierające się przed nimi możliwości, a w przyszłym życiu zawodowym mogli spełnić swoje nadzieje i aspiracje.

 

 


 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.