przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 19 października 2011

List prezydenta podczas 10. Walnego Zgromadzenia Członków IADI i Dorocznej Konferencji IADI

List prezydenta podczas 10. Walnego Zgromadzenia Członków IADI i Dorocznej Konferencji IADI

List prezydenta podczas 10. Walnego Zgromadzenia Członków IADI i Dorocznej Konferencji IADI

Pan
Martin Gruenberg

Przewodniczący
Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów
 

Pan
Jerzy Pruski Prezes Zarządu
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Uczestnicy
10. Walnego Zgromadzenia Członków IADI i Dorocznej Konferencji IADI

Szanowni Państwo,

 

pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom 10. Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI) oraz towarzyszącej Zgromadzeniu konferencji. Witam w Polsce wybitne osobistości z dziedziny finansów i ekonomii - przedstawicieli instytucji międzynarodowych, banków centralnych, polityków i ekspertów z tak wielu państw świata. To dla nas duża satysfakcja, że jako pierwszy kraj w Europie możemy gościć delegatów na Walne Zgromadzenie Członków IADI oraz Doroczną Konferencję — tym większa, że to znaczące wydarzenie zbiega się z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej.


Spotykają się Państwo w szczególnym momencie, gdy o stabilności sektora bankowego i sytuacji światowego systemu finansowego myślimy z zaniepokojeniem. Czasy są trudne i niepewne. Doświadczamy poważnych problemów, które mają swoje źródła zarówno w sferze finansowej, jak i w niewłaściwej polityce gospodarczej, niedostatecznym nadzorze finansowym oraz błędnych regulacjach. Zwraca uwagę, że globalny charakter kryzysu wywołany jest przez kraje wysoko rozwinięte, które po obu stronach Atlantyku zmagają się z problemami bankowymi oraz wysokim zadłużeniem sektora publicznego. Sytuacja jest szczególnie poważna w Europie. Warto zarazem odnotować, że w tych trudnych warunkach dobrze radzą sobie gospodarki z krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (emerging markełs), które wyciągnęły właściwe wnioski z poprzednich kryzysów i przeprowadziły niezbędne dostosowania w sferze fiskalnej i finansowej.


Przykładem może być tutaj Polska. Nasz sektor bankowy udowodnił, iż charakteryzuje go wysoka stabilność i odporność na zaburzenia na rynkach globalnych. Od czasu wybuchu kryzysu nie upadł w Polsce żaden bank; żaden też nie wymagał pomocy państwa. Wszystkie najważniejsze wskaźniki finansowe potwierdzają wysoki poziom kapitałów oraz wysoką efektywność polskiego sektora bankowego. Nasz kraj należy także do prekursorów ścisłego monitorowania dyscypliny w finansach publicznych poprzez umieszczenie tego zobowiązania w ustawie zasadniczej. Dzięki wprowadzonym wiele lat temu zapisom konstytucyjnym i ustawowym relacja naszego długu publicznego do PKB kształtuje się na poziomie znacznie poniżej 60 procent. Zwłaszcza w tak trudnych jak obecnie czasach jest to bardzo ważny czynnik stabilności finansowej i gospodarczej. Dzięki solidnym fundamentom gospodarczym nasz kraj jako jedyny w Unii Europejskiej odnotował w 2009 roku wzrost gospodarczy z dynamiką na poziomie 1,6 procent. W kolejnych dwóch latach kształtuje się on poziomie około 4 procent — jednym z najwyższych w Europie.


Z doświadczeń krajów takich jak Polska oraz osiągnięć wszystkich, którzy są dziś ostoją przewidywalności i stabilności, płyną ważne wnioski na przyszłość. Widzimy, jakie znaczenie mają: właściwa polityka makroekonomiczna, zdyscyplinowane finanse publiczne, reformy strukturalne poprawiające konkurencyjność oraz skuteczne rozwiązania w zakresie stabilności finansowej. Są one niezbędne i mogą skutecznie zabezpieczać poszczególne kraje i świat przed głębokimi kryzysami.


Spotykają się Państwo, aby wspólnie poszukiwać odpowiedzi na zasadnicze pytania, które stawia dzień dzisiejszy. Potrzebujemy rozstrzygnięć, jak ma wyglądać nowa architektura finansów światowych, jakie nowe regulacje i rozwiązania nadzorcze trzeba wprowadzać. Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów jest bardzo ważną instytucją o światowym zasięgu, która w ostatnich latach odnotowała duże sukcesy. Opracowane przez IADI Podstawowe nasady efektywnego gwarantowania depozytów to kodeks dobrych praktyk, mających wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego i stabilności systemów bankowych na świecie. Podobnie wysoko można ocenić inne narzędzia prawne i organizacyjne, które udało się stworzyć w ostatnich latach dzięki zaangażowaniu IADI.


Uczestnikom każdej konferencji życzy się owocnych obrad. Właśnie z takimi życzeniami zwracam się do Państwa, ale chciałbym podkreślić, że nie są one tylko kurtuazją. Od trafności Państwa diagnoz i koncepcji w niemałym stopniu zależą losy nas wszystkich. Światowe finanse potrzebują nowych ram regulacyjnych i nadzorczych. Działania te muszą być mądre i rozważne. Zbyt duże obciążenia regulacyjne sektora finansowego ograniczą możliwości rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony jednak ani świata, ani Europy nie stać już na powtórzenie kosztowych interwencji i wspieranie niewypłacalnych banków.


Konferencja, w której Państwo uczestniczą, to trudna dyskusja o przyszłości światowego systemu finansowego. Wiem, że rozważając te ważne problemy, uwzględniają Państwo także globalny wymiar wykluczenia finansowego — a zarazem społecznego - setek milionów ludzi na całym świecie, uniemożliwiający im rozwój zarówno w wymiarze osobistym, rodziny, jak i prowadzenia lokalnej działalności gospodarczej. Jest to podejście rzadko spotykane na tego rodzaju konferencjach. Z tym większym więc uznaniem i nadzieją możemy oczekiwać rezultatów rozpoczynającej się dziś w Warszawie debaty. Raz jeszcze życzę Państwu konstruktywnej dyskusji i wszelkiej pomyślności, a naszym gościom miłego pobytu w stolicy Polski.
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.