przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 24 października 2011

List prezydenta podczas XI Forum Korporacyjnego

Podczas XI Forum Korporacyjnego minister Olgierd Dziekoński odczytał list Prezydenta RP do organizatorów i uczestników

Podczas XI Forum Korporacyjnego minister Olgierd Dziekoński odczytał list Prezydenta RP do organizatorów i uczestników

Organizatorzy i Uczestnicy XI Forum Korporacyjnego

Szanowni Państwo

 

pragnę przekazać wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania XI Forum Korporacyjnego. Przez najbliższe dwa dni będzie ono miejscem dyskusji o przyszłości małych i średnich przedsiębiorstw.


Sektor MSP stanowi znaczący filar polskiej gospodarki. Dziś w naszym kraju funkcjonuje około 1,7 miliona firm, z czego 99 procent to przedsiębiorstwa małe i średnie, jest to potężny sektor, który zatrudnia blisko dwie trzecie ogółu pracujących i wytwarza połowę produktu krajowego brutto - ale nadal jest to poniżej wskaźników europejskich Należy wspierać ciągły i stabilny jego rozwój oraz wzrost jego szeroko rozumianej innowacyjności. Silny sektor MSI' jest bowiem synonimem silnej gospodarki


Pomimo tak dużego znaczenia sektora MSP działający w nim przedsiębiorcy muszą przełamywać liczne bariery utrudniające rozwój ich firm. Barierą ich rozwoju jest również wymuszanie kredytowania ze strony zleceniodawców na mały cli firmach, które są ich dostawcami. Podważa to zdolność rozwoju tych małych firm, a często może prowadzić do ich upadku. Wśród barier często wymieniane są trudności związane z pozyskaniem kapitału. Brak odpowiednich źródeł finansowania wzmaga obawy' polskich przedsiębiorców przed podejmowaniem śmiałych decyzji związanych z rozwojem ich firm, skutkuje niskim poziomem inwestycji, a tym samym negatywnie przekłada się na wyniki ekonomiczne całej gospodarki.


Sektor MSP nie może istnieć bez dostosowanych do jego specyfiki rozwiązań finansowych. Należy do nich zarówno rozwój systemu poręczeń i gwarancji, jak i zindywidualizowane podejście w ocenie zdolności tych przedsiębiorstw. Niezbędne jest wypracowanie i stosowanie właściwych narzędzi oceny ryzyka dobranych do charakteru małych firm. Konieczne jest również zapewnienie stabilnych instrumentów wspierania ich eksportu. Tak jak w ramach sektora bankowego wyróżnia się klientów korporacyjnych i detalicznych, tak też w ramach zasad finansowania biznesu powinno zwracać się uwagę na odmienną charakterystykę potrzeb i możliwości drobnych przedsiębiorców. W interesie nas wszystkich leży ułatwianie im efektywnej działalności i stabilnego rozwoju.


Głęboko ufam, że właśnie tutaj, na XI Forum Korporacyjnym, omawiając problem finansowania i przyszłości sektora MSP, wypracują Państwo koncepcje oraz kierunki priorytetowych działań, które przyczynią się do przyspieszenia jego rozwoju.


leszcze raz gratuluję organizatorom inicjatywy, a uczestnikom - zaangażowania w niezwykle cenne przedsięwzięcie. Życzę Państwu owocnej dyskusji i satysfakcji z możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.