przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 8 grudnia 2011

List prezydenta na konferencji ICOMOS

Minister Maciej Klimczak na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozyc

Minister Maciej Klimczak na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje". Fot. Katarzyna Pałubska

Minister Maciej Klimczak wziął w czwartek udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje” zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS działający w ramach Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków.  Konferencja, odbywająca się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego.


Obrady otworzył minister Maciej Klimczak odczytując list prezydenta:
 

 

 

Pan
Profesor Bogusław Szmygin
Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS

 

Uczestnicy
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„System ochrony zabytków w Polsce –
analiza, diagnoza, propozycje”


Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać na Pana ręce pozdrowienia i wyrazy uznania dla uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej „System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje”. Dziękuję za podjęcie ważnych i aktualnych tematów, wpisujących się w szeroką dyskusję nad założeniami do zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, działający w ramach Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, jest ważną platformą integrowania środowiska polskiego i międzynarodowego. Stwarza ramy współpracy i wymiany informacji dotyczących stosowania prawa i zarządzania w dziedzinie ochrony i konserwacji naszego dziedzictwa kulturalnego.

Będziemy z uwagą wsłuchiwać się w wypowiedzi uczestników Konferencji, tak ważne w kontekście ciągłych zmian, jakim podlega otaczająca nas rzeczywistość. Dziś ochronie podlegają bowiem nie tylko pojedyncze obiekty architektoniczne czy urbanistyczne, lecz także kulturowa przestrzeń, kulturowe środowisko, wraz z historyczną tradycją miejsca w jej materialnych i niematerialnych przejawach. Za przykład mogą tu posłużyć obiekty wpisane na listę Pomników Historii. Chronimy także dziedzictwo niematerialne – tradycje kulturowe, które, w tym samym stopniu co zabytki, są ważne dla zachowania historycznej ciągłości i tożsamości miejsca. Ochroną obejmujemy także dziedzictwo dokumentacyjne – zbiór źródeł i informacji stanowiących część zapisu naszej zbiorowej pamięci historycznej. Splot tych elementów, dawnych i współczesnych, tworzy wielkie bogactwo naszej kultury narodowej.

Ukazuje to skalę intelektualnych wyzwań stojących przed uczestnikami dzisiejszej konferencji. Dziękuję organizatorom za wysiłek włożony w jej przygotowanie. Życzę owocnych obrad. Niech ta wymiana myśli i doświadczeń przyniesie Państwu jak najwięcej satysfakcji i jak najwięcej korzyści dla polskiej kultury, dla dalszego ratowania naszych zabytków.

Kończąc, pragnę serdecznie pogratulować panu profesorowi Bogdanowi Rymaszewskiemu otrzymania Nagrody imienia Profesora Jana Zachwatowicza, przyznanej przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Wybitne osiągnięcia i publikacje profesora Bogdana Rymaszewskiego w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, w pełni uzasadniają ten wybór. Gratuluję również wszystkim studentom – laureatom nagród za najlepsze prace dyplomowe. Nagrody te, ufundowane przez panią Krystynę Zachwatowicz-Wajdę oraz pana Andrzeja Wajdę, wspaniale promują działania na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w środowisku studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników konferencji, laureatów nagród oraz ich fundatorów.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.