przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 30 stycznia 2012

List prezydenta z okazji uroczystości wręczenia Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego 2011

Laureaci, Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości wręczenia

Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego 2011

 
 
 
Szanowni Laureaci! Panie i Panowie!
 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu zgromadzonym w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej" z okazji uroczystości wręczenia Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego.

 

Zmarły przed 15 laty patron tego lauru był najgłębiej przekonany, że dla prawidłowego kształtowania się życia społecznego w demokratycznym państwie konieczne jest respektowanie takich wartości, jak wzajemny szacunek, otwarcie na dialog, chęć wspólnego wypracowywania rozwiązań. Tymi ideami Andrzej Bączkowski kierował się w swojej służbie publicznej i propagował je w czasach, kiedy nasz kraj wkraczał dopiero na drogę transformacji ustrojowej. Idee te legły także u podstaw Komisji Trójstronnej, której powstania przed 18 laty był on inicjatorem i której jako pierwszy przewodniczył.

 

Jako Prezydent Rzeczypospolitej żywię przekonanie, iż wartości te pozostają aktualne, a wręcz w dobie globalnego kryzysu jeszcze mocniej uwidacznia się potrzeba ich respektowania. Musimy czynić wszystko, aby dbać o zachowanie stabilności i stałe ulepszanie funkcjonowania naszego życia gospodarczego i państwowego. Temu zaś służą najlepiej zasady wzajemnego poszanowania i otwartości, fundujące dialog społeczny.

 

Wszystkim tegorocznym laureatom Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego - Panu Profesorowi Juliuszowi Gardawskiemu oraz partnerom społecznym w Komisji Trójstronnej, którzy są od lat współuczestnikami i stronami tego ogromnie ważnego społecznie procesu, składam serdeczne gratulacje. Dziękuję za Państwa wkład w wypracowywanie polskiego kształtu dialogu społecznego. Życzę Państwu i nam wszystkim, abyśmy chcieli i potrafili razem kontynuować to wielkie dzieło.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.