przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 2 marca 2012

List prezydenta z okazji plebiscytu "Złoty Inżynier"

Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego   |   Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego Uroczystość zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” z udziałem ministra w KPRP Olgierda Dziekońskiego

- Konkurs, który popularyzuje dokonania polskich inżynierów i promuje najwybitniejszych twórców techniki, zajął trwałe miejsce w naszym życiu publicznym - napisał prezydent w liście z okazji XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”. List odczytał podczas piątkowej uroczystości Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

Podczas gali statuetkę "Diamentowego Inżyniera " otrzymał były premier, eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Wręczono także statuetki i dyplomy laureatom plebiscytu o tytuł "Złotego Inżyniera 2011". 

  

List prezydenta do uczestników uroczystości zakończenia XVIII edycji plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera”:


Szanowni Laureaci i Wyróżnieni!
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów uroczystości wieńczącej osiemnastą edycję plebiscytu „Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera”. Cieszę się, że konkurs, który popularyzuje dokonania polskich inżynierów i promuje najwybitniejszych twórców techniki, zajął trwałe miejsce w naszym życiu publicznym. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom plebiscytu. Składam Państwu wyrazy uznania za kreatywność i innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesów polskiej gospodarki oraz cywilizacyjnego rozwoju kraju. Doceniam fakt, że wśród najlepszych jest numerus primus uzyskujący laur diamentowy. To wyzwanie dla całego środowiska, by ten laur uzyskać.

 

Wynalazcy i inżynierowie, twórcy postępu naukowo-technicznego czynią świat doskonalszym i sprawniejszym. W polskiej historii przedstawiciele tego środowiska również zapisali wiele wspaniałych kart. Inżynierowie – twórcy techniki są od pokoleń niezwykle ważną częścią polskiej inteligencji. Rozsławiali swoją wiedzą i umiejętnościami imię Polski, gdy na mapie świata nie mieliśmy suwerennego państwa, a w niepodległej ojczyźnie umacniali potencjał Rzeczypospolitej jako budowniczowie nowoczesnego przemysłu i organizatorzy życia gospodarczego.

 

Dzisiaj są Państwo spadkobiercami dorobku tak znakomitych postaci jak Ernest Malinowski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki, Tadeusz Sendzimir czy Eugeniusz Kwiatkowski. Imponujący jest także dorobek polskiego środowiska inżynierskiego w latach powojennych, odbudowującego przemysł ze zniszczeń wojennych i kierującego się mądrą dewizą „róbmy swoje” , zabiegając swoją pracą o awans cywilizacyjny Polski.

 

W realiach XXI wieku, gdy rozwój społeczeństw w tak dużym stopniu zależy od gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnej dzięki innowacjom technicznym – rola inżynierów jest jeszcze większa. Mają Państwo ogromny udział w modernizacji Polski, w osiągnięciach gospodarczych dwóch ostatnich dekad. Warto z satysfakcją odnotować, że w polskiej edukacji i szkolnictwie wyższym następuje zwiększenie znaczenia nauk ścisłych oraz uczelni technicznych, co przekłada się na większą liczbę absolwentów z dyplomem inżyniera. Młodzi ludzie zaczynają wiązać z tą pasjonującą, choć trudną profesją swoje nadzieje na karierę zawodową i życiowy rozwój.


W tym kontekście Państwo – laureaci prestiżowego plebiscytu – stanowią znakomity wzór do naśladowania. Zaszczytne tytuły, jakie Państwo uzyskali, są tym cenniejsze, że pochodzą od przedstawicieli własnego środowiska, czytelników „Przeglądu Technicznego”, pisma o 146-letniej tradycji, którzy najlepiej potrafią dostrzec rzeczywiste zasługi i dokonania.

 

Raz jeszcze serdecznie gratuluję Państwu zdobytych laurów. Organizatorom tego plebiscytu, szczególnie Redakcji „Przeglądu Technicznego” i działaczom Naczelnej Organizacji Technicznej, składam wyrazy uznania i gorące podziękowanie za tę inicjatywę, mającą wieloletnią już tradycję. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.


 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.