przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 18 kwietnia 2012

List Prezydenta RP z okazji Święta SGH

Szef Kancelarii Prezydenta na uroczystości Święta SGH

Szef Kancelarii Prezydenta odczytał list Bronisława Komorowskiego z okazji Święta SGH

W takich chwilach uczelniane środowisko szczególnie mocno odczuwa dumę z własnej Alma Mater, z jej tradycji i osiągnięć - napisał prezydent w liście z okazji Święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. List odczytał Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski:

 

 

Uczestnicy
uroczystego posiedzenia
Senatu Szkoły Głównej Handlowej
z okazji Święta SGH

 

 

Magnificencjo, Panie Rektorze!
Wysoki Senacie!
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników odbywającego się dziś Święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To radosny dzień dla kadry akademickiej SGH, dla pracowników uczelni, jej doktorantów i studentów. W takich chwilach uczelniane środowisko szczególnie mocno odczuwa dumę z własnej Alma Mater, z jej tradycji i współczesnych osiągnięć. Studiować w Szkole Głównej Handlowej to niewątpliwy prestiż i powód do wielkiej satysfakcji.

 

Obecnie SGH, podobnie jak inne polskie uczelnie, staje wobec nowych wyzwań. Zmiany związane z nową ustawą o szkolnictwie wyższym wymagają od uczelni dostosowania procedur i mechanizmów, ale też umiejętności dostrzeżenia nowych szans. Intencją uchwalonego przed rokiem prawa jest większe umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie przejrzystości procedur i lepsze zakorzenienie świata nauki w społecznym i gospodarczym otoczeniu. Jestem przekonany, że Państwa Alma Mater należy do grona tych szkół wyższych, które będą potrafiły wykorzystać te możliwości. Już dziś SGH, z jej rozbudowanymi kontaktami zagranicznymi, z nowoczesną strukturą kolegiów grupujących naukowców wokół wspólnych projektów badawczych i zadań dydaktycznych, jest jak najlepiej przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom stojącym przed nauką w XXI wieku.

 

Wszystkich tych sukcesów i osiągnięć nie byłoby bez pracy wykładowców, pracowników administracyjnych, bez zaangażowania doktorantów i studentów. Chwile takie jak dzisiejsza pozwalają uprzytomnić sobie, co jest istotą uczelnianego życia. Bo choć znakomite wyniki i wysokie miejsca w rankingach są ważne, to przecież najgłębszym źródłem siły każdej uczelni pozostaje akademicka wspólnota – trwała, oparta na wzajemnym szacunku i solidarności wspólnota wykładowców, pracowników i studentów. Jej charakter decyduje o wyjątkowości uczelni, tworzy jej niepowtarzalnego ducha. Dlatego warto celebrować tę akademicką wspólnotowość – warto razem wspominać i razem kreślić plany na przyszłość.  Wierzę, że ta przyszłość rysuje się przed Państwa uczelnią w jak najjaśniejszych barwach.

 

Z okazji dzisiejszego Święta proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. Pragnę wyrazić uznanie wszystkim, obecnym i emerytowanym pracownikom Szkoły, uhonorowanym dzisiaj wysokimi odznaczeniami państwowymi za działalność na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz medalami za sumienną pracę zawodową.  Życzę całej wspólnocie akademickiej Szkoły Głównej Handlowej powodzenia w realizacji planów, uczelni zaś – kolejnych sukcesów i osiągnięć.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.