przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 7 maja 2012

List prezydenta na konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Organizatorzy i Uczestnicy
VIII ogólnopolskiej konferencji
dla jednostek samorządu terytorialnego
Wyrwania rozwojowe samorządów — jakość usług publicznych, technologie informatyczne


Szanowny Panie Prezesie! Szanowni Państwo!


Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na VIII ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Te odbywające się od wielu lat debaty, poświęcone zagadnieniom finansowania inwestycji samorządowych, w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju i sprawnego funkcjonowania naszej demokracji lokalnej. Pragnę wyrazić uznanie twórcom tej wartościowej inicjatywy. Z satysfakcją objąłem honorowym patronatem jej tegoroczną edycję.


Przedmiotem Państwa dyskusji są kwestie związane z cyfryzacją oraz finansowaniem ochrony zdrowia. To ważne i symptomatyczne, że sprawy te podejmuje tak liczne grono ekspertów, samorządowców i przedstawicieli świata polityki. Od zaawansowania cyfryzacji w ogromnym stopniu zależy bowiem sprawność administracji, a w rezultacie jakość naszego życia, sukcesy polskich firm oraz pozycja Polski w świecie. Rozwój technologii teleinformatycznych w sposób naturalny powinien przekładać się na poprawę obiegu informacji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, skutkując uproszczeniem i przyspieszeniem procedur administracyjnych. Modernizacja obecnych oraz konsekwentne wprowadzanie nowych usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną przynosi także obniżenie ich kosztów oraz poprawę ich jakości. Otwarte i przyjazne obywatelom urzędy pozwalają petentom wykorzystać ich czas bardziej produktywnie, a jednocześnie budują autorytet prawa i organów publicznych. Innym ważnym wyznacznikiem standardu życia jest poziom zabezpieczenia zdrowotnego. Również w tej dziedzinie dobra organizacja i przejrzystość finansów to niezbędne elementy realnej, jakościowej zmiany na lepsze. E-administracja i nowoczesne systemy informatyczne są narzędziami niezbędnymi w służbie zdrowia — czyli w dziedzinie, w której optymalne zagospodarowanie czasu i pieniędzy bywa czasem, w dosłownym znaczeniu tych słów, kwestią zdrowia, a nawet życia.


To jedynie zarys trudnych wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego. Z jednej strony mamy tu do czynienia z rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, z drugiej zaś ze znacznymi kosztami inwestycji technologicznych oraz trudnościami natury organizacyjnej. Są to jednakże jedne z najważniejszych i najpilniejszych zmian, które trzeba obecnie wprowadzić. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się dzisiaj konferencja — współorganizowana przez wszystkie korporacje samorządowe — będzie miejscem rzeczowej i owocnej debaty poświęconej tym zagadnieniom. Szczególnie istotną kwestią, na której będzie skupiać się Państwa uwaga, jest rola Banku Gospodarstwa Krajowego jako partnera instytucji publicznych. W kontekście dzisiejszego spotkania warto przypomnieć, iż zadania BGK wykraczają poza kierowaną do samorządów ofertę finansowania poszczególnych projektów. Bank Gospodarstwa Krajowego powinien wspierać samorządy także w zakresie know-how, czyli udzielać szeroko pojętego wsparcia eksperckiego, pomagać we wdrażaniu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przy opracowywaniu analiz inwestycyjnych i projektów finansowych. Ufam, że również w tym aspekcie nie zabraknie Państwu tematów do konstruktywnej, inspirującej dyskusji.


Życząc Państwu udanych obrad wyrażam pragnienie, by sukces tej konferencji w sposób wymierny przyczynił się do historycznego sukcesu Polski w XXI wieku — Polski wolnej, samorządnej, gospodarnej i nowoczesnej.
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.