przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 18 maja 2012

List prezydenta na konferencji „Giedroyc i Ukraina”

Uczestnicy i Organizatorzy
konferencji naukowej „Giedroyc i Ukraina”


Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia uczestnikom i organizatorom międzynarodowej konferencji naukowej „Giedroyc i Ukraina”. Witam w Warszawie wybitnych historyków i politologów ukraińskich. Cieszę się, że wspólnie z polskimi badaczami podejmują Państwo refleksję nad koncepcjami politycznymi Jerzego Giedroycia dotyczącymi Ukrainy, dorobkiem redagowanej przez niego „Kultury”, jak również nad relacjami polsko-ukraińskimi po 1989 roku. Z satysfakcją objąłem honorowy patronat nad tą ważną konferencją.

 

Państwa debata odbywa się w szczególnym momencie. Możemy być dumni z osiągnięć polsko-ukraińskiego dialogu, pojednania i współpracy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w ostatnim czasie stanęliśmy przed wieloma poważnymi wyzwaniami. W tych okolicznościach odwołanie się do dziedzictwa myśli Jerzego Giedroycia, który tak wiele uczynił dla zbliżenia polsko-ukraińskiego, ma wartość nie tylko naukową. Stanowić może również cenną inspirację, podpowiadać obszary poszukiwań, działań i decyzji, które warto potraktować ze szczególną uwagą, zwłaszcza w perspektywie wspólnej europejskiej przyszłości.

 

Jerzy Giedroyc potrafił sprawić – mocą swej racjonalnej analizy, dalekosiężnej wizji i konsekwencji – że Ukraina znalazła się w samym centrum polskiego myślenia o kluczowych zadaniach naszej polityki zagranicznej. Ogromnie przysłużył się też sprawie ukraińskiej niepodległości, niestrudzenie popularyzując i promując kwestie ukraińskie na forum europejskim.

 

Idei polsko-ukraińskiego porozumienia i strategicznego współdziałania oddany był jeszcze w okresie przedwojennym, jednak wyjątkową rolę w realizowanej przez niego misji odegrała „Kultura” – emigracyjne pismo-fenomen, o wpływie i dokonaniach nieporównywalnych z żadnymi innymi tego rodzaju przedsięwzięciami. Szczególnie warto podkreślić dwie cechy, stale obecne w działalności i publikacjach „Kultury”. Po pierwsze, choć było to pismo przez dziesiątki lat redagowane na uchodźstwie, nie reprezentowało emigracyjnej mentalności. Nie postulowało powrotu do status quo ante, ale śmiało, z wyobraźnią patrzyło w przyszłość. Po drugie, było to zawsze środowisko otwarte, chętnie pozyskujące nowych współpracowników i przywiązujące ogromną wagę do budowania nie tylko polskiego, ale i ukraińskiego kręgu „Kultury”.

 

Zapewne również i z tego względu dokonania Jerzego Giedroycia są tak trwałe. Wszyscy czujemy się spadkobiercami jego myśli. Przekonanie, że niepodległość oraz bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą ściśle powiązane, torowało drogę wielu przełomowym decyzjom, podejmowanym zarówno w Warszawie, jak i w Kijowie.

 

Polska niezmiennie deklaruje przywiązanie do idei strategicznego partnerstwa z Ukrainą i będzie nadal konsekwentnie wspierać ukraińskie państwo w proeuropejskich dążeniach. Ufam, że Ukrainie nie zabraknie determinacji w upowszechnianiu standardów demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka, podzielanych przez wszystkich uczestników Unii Europejskiej. Jestem pewien, że klimat przyjaźni, współdziałania, otwartej i inspirującej wymiany poglądów, obecny na tej sali podczas polsko-ukraińskiej debaty, będzie również przenikał relacje między naszymi społeczeństwami i państwami. Należą Państwo do elit opiniotwórczych Polski i Ukrainy, które mogą ogromnie wiele zdziałać, abyśmy razem podążali drogą, jakiej tak bardzo pragnął dla Polaków i Ukraińców Jerzy Giedroyc. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.