przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 23 maja 2012

List prezydenta z okazji 90-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystych obchodów
90-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej

 

 

Szanowni Państwo!

Z okazji jubileuszu 90-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej pragnę przekazać serdeczne gratulacje i życzenia wszystkim obecnym oraz byłym pracownikom tej zasłużonej placówki badawczej. W sposób szczególny winszuję osobom, które otrzymają dzisiaj wysokie odznaczenia państwowe. Jest to wyraz wdzięczności za Państwa wieloletnią pracę i dokonania, z których korzysta przecież – pośrednio lub bezpośrednio – całe społeczeństwo.

Dzieje Instytutu oraz kultywowany w nim etos pracy naukowej, ukierunkowanej przede wszystkim na awans cywilizacyjny i rozwój ekonomiczny Polski, wiążą się z postacią patrona Państwa placówki. Profesor Ignacy Mościcki – wybitny uczony i wynalazca, działacz niepodległościowy, społecznik oraz Prezydent Rzeczypospolitej – rozumiał, że suwerenność polityczną młodego państwa polskiego powinna wspierać także jego siła ekonomiczna. Choć sukcesy naukowe i światowa sława wynalazcy otworzyły przed nim wspaniałe perspektywy pracy za granicą, powrócił ze Szwajcarii, by służyć odradzającej się Polsce.

Z inicjatywy Ignacego Mościckiego 20 maja 1922 roku utworzono we Lwowie Chemiczny Instytut Badawczy, po czterech latach przeniesiony na stałe do Warszawy. Był to jeden z pierwszych na świecie przemysłowych instytutów technologicznych, które wprowadziły nowoczesną organizację badań.

Obecny Instytut Chemii Przemysłowej dziedziczy świetne tradycje tamtej placówki oraz promowaną przez Profesora Mościckiego filozofię działania. Zakłada ona łączenie badań stosowanych z pracami badawczo-rozwojowymi – tak, aby finałem tego procesu były konkretne innowacyjne wdrożenia w przemyśle. Dlatego też specjaliści Instytutu już od 90 lat wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie w niezwykle szerokim spektrum zagadnień. Interdyscyplinarny charakter badań skłania do namysłu nad koncepcją zrzeszania placówek naukowych w krajowe konsorcja, a także ich intensywniejszy udział w działalności konsorcjów międzynarodowych. Wydaje się, że w ten sposób – przy wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych oraz w ściślejszej niż dotąd kooperacji z przemysłem krajowym – polski model finansowania nauki zbliżyłby się do rozwiązań, które sprawdziły się już w innych krajach świata.
Zobacz także: Odznaczenia w 90-lecie Instytutu Chemii Przemysłowej
Szanowni Państwo, dzięki Państwa talentom, profesjonalizmowi i osobistemu zaangażowaniu polski przemysł wciąż zyskuje ważne impulsy rozwojowe, a wdrażanie modelu gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnej i konkurencyjnej, przebiega skuteczniej, bardziej dynamicznie. Wyrażam przekonanie, że kolejne dekady umocnią prestiż Instytutu jako jednej z instytucji naukowych zwiększających potencjał polskiego przemysłu. Życzę Państwu satysfakcji z licznych sukcesów zawodowych – tak dotychczasowych, jak i przyszłych – oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Raz jeszcze proszę przyjąć gratulacje i serdeczne pozdrowienia.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.