przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 24 maja 2012

List Prezydenta RP z okazji 60-lecia PAN

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz wziął udział w uroczystości 60-lecia Polskiej Akademii Nauk, podczas której odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego:

 

Pan
Profesor Michał Kleiber
Prezes
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Uczestnicy
Sesji Jubileuszowej
z okazji 60-lecia Polskiej Akademii Nauk


Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników Sesji z okazji 60-lecia Polskiej Akademii Nauk. Gratuluję Państwu tego jubileuszu, będącego świętem nie tylko uczonych związanych z PAN-em, lecz także całej polskiej nauki. Akademia jest bowiem powszechnie postrzegana – zarówno w kraju, jak i za granicą – jako najważniejsza instytucja reprezentująca polską naukę. Państwa dorobek i potencjał spotykają się z zasłużonym, najwyższym uznaniem.

 

Od czasów Platona, który w gaju herosa Akademosa założył swoją słynną filozoficzną szkołę,  w dziejach europejskiej nauki i kultury nazwa „akademia” oznaczała miejsce spotkań i dyskusji najwybitniejszych uczonych, artystów i wynalazców – wspólnotę ludzi wyróżniających się wykształceniem, mądrością, uczciwością i pasją poznawczą. Ten właśnie związany z pojęciem akademii prestiż starały się wykorzystać komunistyczne władze, gdy w 1951 roku powoływały do życia Polską Akademię Nauk. Ale zamiar uczynienia z tej instytucji politycznie dyspozycyjnego organu kontroli polskiej nauki nie powiódł się. Stało się tak w dużej mierze dzięki charyzmie i autorytetowi jej Prezesów, wybitnych postaci takich jak profesorowie Tadeusz Kotarbiński czy Aleksander Gieysztor. Przede wszystkim było jednak zasługą wielu pokoleń pracowników PAN-u, których postawa i osiągnięcia naukowe sprawiły, iż Akademia stała się rzeczywistą reprezentacją środowiska naukowego naszego kraju. Warto przypomnieć, że w czasach PRL-u, gdy wielu broniących niezależności myśli naukowej uczonych padało ofiarą politycznych szykan i represji, polski gaj Akademosa stanowił dla nich schronienie. Tak było w przypadku profesorów Tadeusza Manteuffla czy Karola Modzelewskiego. Akademia niejednokrotnie ratowała wtedy losy i kariery naukowe uczonych – stanowiła oazę,  w której można było kultywować to, co w nauce najcenniejsze.

 

Mimo trudnych dla świata nauki uwarunkowań okresu transformacji Polska Akademia Nauk ostatecznie ochroniła swój prestiż i dotychczasowe osiągnięcia. Potrafiła także intensywnie włączyć się w niezwykle dziś konkurencyjny system międzynarodowej współpracy badawczej. O sukcesach Akademii świadczą znakomite publikacje naukowe jej pracowników oraz uzyskane przez nich w ostatnich latach prestiżowe nagrody, stypendia i granty.

 

Potwierdzają one ogromny potencjał Polskiej Akademii Nauk. Potencjał ten, wraz z niezachwianym autorytetem instytucji, jest dziś szczególnie zobowiązujący i jako taki powinien być jeszcze lepiej niż dotychczas wykorzystywany. Warto, by skupieni w Akademii naukowcy zabierali głos w ważnych, będących przedmiotem debaty publicznej kwestiach; by tworzyli intelektualne zaplecze, niezwykle potrzebne dla dokonywania mądrych wyborów w sprawach tak istotnych jak nowe źródła energii, zmiany klimatu, GMO czy kwestie bioetyczne.

 

PAN może i powinien odgrywać rolę zarówno instytucji ekspercko-doradczej dla decydentów, jak i źródła rzetelnej wiedzy dla obywateli. W tym kontekście budzą uznanie działania Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, działającego przy Prezydium PAN, oraz ostatni Raport „Polska 2050”. Materiały te stanowią podstawę do merytorycznych dyskusji nad kierunkami rozwoju naszego kraju.

 

Trzeba, aby Polska Akademia Nauk na nowo zdefiniowała swoją rolę w kontekście zarysowanych powyżej wyzwań współczesności. Z pewnością jest to wielkie i ważne zadanie. Jestem jednak przekonany, że korporacja najwybitniejszych polskich uczonych może je podjąć i z sukcesem zrealizować – dla dobra nauki w Polsce i pomyślności naszej Ojczyzny.

 

Wszystkim członkom Polskiej Akademii Nauk, jej pracownikom, kierownictwu, wydziałom i instytutom z okazji jubileuszu 60-lecia PAN-u składam najserdeczniejsze życzenia wielu wybitnych osiągnięć naukowych, docenianych nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.


W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję Państwu za wszystko, co Polska Akademia Nauk uczyniła dla rozwoju nauki i dla naszego kraju.


 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.