Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 27 maja 2012

List na 20-lecie Ruchu Stowarzyszeniowego Sołtysów

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
20-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów
w Licheniu


Panie i Panowie Sołtysi,
Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa przybyłych do Lichenia z okazji obchodów 20-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów. Piastują Państwo jedną z najstarszych funkcji publicznych w naszym państwie. Sołtys to gospodarz wsi, który służy lokalnej społeczności. Z upływem lat zmieniają się wyzwania, przed jakimi stają mieszkańcy terenów wiejskich, zmienia się więc również rola sołtysa. Wciąż jednak jest to niezwykle ważna funkcja, swego rodzaju łącznik pomiędzy obywatelami i administracją publiczną.

Marzy się nam Rzeczpospolita obywatelska, w której mieszkańcy współpracują z władzą na bardzo wielu płaszczyznach. Władza musi się ciągle uczyć, jak wykorzystywać potencjał aktywności obywatelskiej. Obywatele i organizacje obywatelskie również muszą się tej współpracy podjąć. Przestrzeń między władzą i obywatelem powinna być bowiem coraz lepiej i pełniej zagospodarowywana – w dużej mierze przez samoorganizację obywatelską. Wszyscy możemy i powinniśmy korzystać z licznych dobrych przykładów współdziałania w sołectwach oraz między sołectwem a gminą.

Staram się takie procesy wspierać. Promujemy ruch odnowy wsi i namawiamy do jego upowszechnienia. We współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzone są w Kancelarii Prezydenta prace nad projektem ustawy o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego celem jest stworzenie stałego mechanizmu wspierania organizacji pozarządowych. Przygotowywany jest również projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw.

Wykorzystywanie funduszu sołeckiego zaledwie przez mniej niż połowę gmin jest jednak potwierdzeniem tezy, że nie wystarczy dobre prawo. Potrzebne jest również promowanie pożądanych postaw i zachowań, a także upowszechnianie wśród obywateli umiejętności korzystania z praw im przysługujących. Stowarzyszenia sołtysów i Państwa spotkania w Licheniu to dobre miejsca do wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się.
Zobacz także: Odznaczenia z okazji 20-lecia Ruchu Stowarzyszeniowego Sołtysów
Na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej została uruchomiona Witryna Obywatelska. Ma ona służyć gromadzeniu opisów dobrych praktyk, możliwych do wykorzystywania w innych miejscowościach. Będziemy tam zamieszczali przykłady nowatorskich form demokracji lokalnej, aktywizacji obywateli oraz dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznościami lokalnymi. Mam nadzieję, że wielu sołtysów będzie tam prezentowało własne projekty i dzieliło się swoimi doświadczeniami.

Transformacja ustrojowa to nasz wielki, wspólny sukces. Mają w nim udział wszyscy obywatele – także sołtysi, którzy w odrodzonej Polsce potrafili się zorganizować, by współdziałać dla dobra kraju. Serdecznie wszystkim Paniom i Panom Sołtysom za to dziękuję.

Z okazji 20-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów życzę Państwu pomyślnego rozwoju wszystkich sołectw, satysfakcji z pełnionych funkcji i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu