przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 15 września 2012

List prezydenta z okazji Drugich Miechowskich Dni Jerozolimy

Organizatorzy i Uczestnicy

Drugich Miechowskich Dni Jerozolimy

 
Ekscelencjo Księże Biskupie!
Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Czcigodni Zwierzchnicy i Członkowie Zakonu Bożogrobców!

Wielebni Kapłani!
Drodzy Państwo!
 

Pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów i uczestników Drugich Miechowskich Dni Jerozolimy. Na miechowskim ośrodku kultu pasyjnego kolejny raz skupia się uwaga wiernych Kościoła oraz miłośników historii z Polski i zagranicy. Dzieje chrześcijaństwa i mitu rycerskiego  oraz średniowieczne dzieje Polski i Europy są w Miechowie wciąż żywe, przenikając życie tutejszej wspólnoty parafialnej, przybywających tu pielgrzymów oraz współczesnych bożogrobców. Dla członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie miechowska bazylika to nie tylko wspaniałe dzieło architektury i sztuki sakralnej, lecz także miejsce święte, kolebka polskiej, niegdyś bardzo rozrośniętej gałęzi tego zgromadzenia. Wchodząc do tej świątyni stajemy na leżącej pod jej fundamentami ziemi z Golgoty, rozsypanej tu niegdyś przez rycerza Jaksę herbu Gryf. Zarazem stajemy w obliczu wielkiej, niezwykle płodnej duchowo i kulturowo tradycji zakonów rycerskich, której początki sięgają czasu krucjat, podejmowanych między
XI a XIII stuleciem.

 

Echa tamtych wydarzeń stale powracają w rozważaniach na temat współistnienia odmiennych religii i cywilizacji. W tym kontekście trzeba podkreślić, że wolność religijna jest jednym z najważniejszych praw człowieka, a wojna i rozlew krwi są zawsze tragedią, której, na ile to tylko możliwe, należy zapobiegać. Jednak wojna to również czas stanowczego oporu wobec niesprawiedliwości i agresji. To również czas poświęcenia i służby tym, którzy potrzebują pomocy i opieki w sytuacji zagrożenia wolności i życia. Warto o tym pamiętać, aby właściwie ocenić wpływ, jaki krucjaty oraz powstałe wówczas zakony rycerskie wywarły na europejski etos żołnierza, na etykę wojskową i lekarską, na ruch harcerski, na rozwój prawa państwowego i międzynarodowego. Świadkami i strażnikami tych tradycji są członkowie zakonów rycerskich. Dzisiaj już nie z mieczem w ręku, ale z tym samym oddaniem co przed wiekami, walczą oni o osobisty rozwój duchowy oraz o ochronę bliźnich od różnorakich zagrożeń. Ofiarowują swój czas, kompetencje zawodowe, pracę społeczną i środki finansowe na walkę z chorobą i cierpieniem, ze skutkami wojen i kataklizmów. Dają szansę na lepsze życie ludziom upośledzonym i społecznie wykluczonym. Udzielają materialnego, moralnego i modlitewnego wsparcia prześladowanym chrześcijanom. Trwając przy wierze, strzegą dziedzictwa, bez znajomości którego nie sposób zrozumieć historii i tożsamości Europy. Korzystając zatem ze szczególnej okazji, jaką są Drugie Miechowskie Dni Jerozolimy, pragnę wyrazić uznanie damom, kawalerom i duchowieństwu Zakonu Bożogrobców oraz pozostałych zakonów rycerskich działających w Polsce. Są Państwo godnymi następcami swoich średniowiecznych braci i wspaniałą inspiracją dla uczestników wszelkich przedsięwzięć charytatywnych.

 

Życzę, aby dzisiejsze uroczystości zapisały się w Państwa pamięci jako głębokie przeżycie duchowe oraz jako zachęta do zaangażowania na rzecz potrzebujących i dobra wspólnego. Raz jeszcze gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.