Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 21 września 2012

List prezydenta z okazji 10-lecia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Uczestnicy uroczystości

z okazji X-lecia Związku Województw

Rzeczypospolitej Polskiej

 
 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystych obchodach dziesięciolecia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ten jubileusz przypomina, w jak istotnym stopniu do sukcesu polskich przemian przyczynia się demokracja lokalna. Samorządowe województwa mają w tym znaczący udział. Składam wyrazy uznania wszystkim samorządowcom, pracującym dla pomyślności swych regionów. Zobacz także: Odznaczenia z okazji 10-lecia Związku Województw RP

 

Reforma samorządowa obudziła drzemiące w społeczeństwie siły, wyzwoliła potencjał ludzkiej energii i gospodarności. Samorząd terytorialny stał się trwałym elementem naszego ustroju. W wyniku przemian decentralizacyjnych, lokalne społeczności mogą samodzielnie kształtować warunki swego życia, decydować o kierunkach rozwoju.

 

Dziś nie sposób już sobie wyobrazić administracyjnej mapy Polski i funkcjonowania demokracji lokalnej bez samorządowych województw. Wielu spraw, istotnych dla miejscowych wspólnot, nie udałoby się uregulować tylko na poziomie gminy czy powiatu. Województwa samorządowe spełniają rolę partnerów strategicznych, określając wizje rozwoju w skali regionalnej.


To właśnie im w dużym stopniu zawdzięczamy właściwe wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone na projekty modernizacyjne. Wielkim atutem samorządów wojewódzkich w tym dziele okazała się umiejętność zbudowania sieci współdziałania ze środowiskami naukowymi, gospodarczymi czy organizacjami pozarządowymi.

 

Podkreślić trzeba również szczególną rolę województw w rozwijaniu współpracy transgranicznej, w umacnianiu dobrego sąsiedztwa z partnerami z krajów ościennych. Ma to wielkie znaczenie w odniesieniu do projektu europejskiego. Kontakty z polskimi województwami przygotowują i przybliżają naszych sąsiadów, np. Ukrainę, do członkostwa w UE.

 

Przede wszystkim jednak województwa stworzyły przebogaty dorobek, jeśli idzie o rozwój regionalnych społeczności i umacnianie patriotyzmu lokalnego. Ludzie potrzebują poczucia zakorzenienia, dumy ze swej tożsamości. Dzięki aktywności samorządowych województw pełniej uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy nie tylko Polakami i Europejczykami, ale również Mazowszanami, Wielkopolanami czy Ślązakami. Czujemy, że przywiązanie do „małej ojczyzny” nie kłóci się z zaangażowanym uczestnictwem w narodowej wspólnocie. Przeciwnie, pomaga lepiej odnaleźć się w świecie i poczuć solidarność z lokalną społecznością. Takie „wielowarstwowe” pojmowanie tożsamości nie jest anachroniczne. Jest bardzo nowoczesne – o czym przekonują liczne przykłady z innych krajów Europy.

 

Związek Województw RP ma wielki wkład we wszystkie te osiągnięcia. Wspierają Państwo ideę samorządu terytorialnego, angażują w obronę wspólnych interesów województw, nakreślają wizję działań potrzebnych do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów. Cenne są Państwa inicjatywy, zmierzające do dalszej decentralizacji uprawnień samorządu wojewódzkiego, zwłaszcza w sferze finansów. Za tę długoletnią służbę dla dobra publicznego składam Państwu serdeczne podziękowania. Gratuluję świętowanego jubileuszu i raz jeszcze gorąco pozdrawiam.

 

 

Poleć znajomemu