przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 28 września 2012

List prezydenta z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2012

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
Dnia Budowlanych 2012


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Warszawy z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2012. Z tej okazji pragnę wyrazić szacunek i uznanie dla wysiłków, podejmowanych przez Państwa środowisko dla rozwoju tej jednej z najważniejszych gałęzi ekonomii narodowej.

 

Budownictwo stanowi branżę, w której od czasu wejścia przez nasz kraj na drogę wolnego rynku dokonał się najbardziej znaczący postęp. To, że Polska jest dzisiaj nowoczesnym krajem europejskim, jest w dużej mierze zasługą przedsiębiorstw działających właśnie w tym segmencie gospodarki. Komfort i estetyka naszych miast i wsi, dróg i mostów, dworców kolejowych i lotnisk to jedno z najbardziej wyrazistych świadectw cywilizacyjnego skoku, którego dokonaliśmy w naszym dwudziestoleciu. Zauważalne zmiany dokonały się w ciągu tych lat również w samej technologii i organizacji firm budowlanych. Szczególnie ważna podkreślenia jest też umiejętność współpracy środowisk budowlanych.

 

Pomimo niepodważalnych sukcesów kondycja budownictwa, które należy do głównych motorów wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa, powinna być stałym przedmiotem troski ze strony władz państwowych i samorządowych. To właśnie jakość ich działań i rozumienie solidarnej współodpowiedzialności za sposób realizacji inwestycji publicznych ma znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa. To od ich działań uzależniona jest w znacznym stopniu sytuacja na rynku pracy, a także pomyślność wielu tysięcy polskich rodzin, zwłaszcza zaś perspektywy rozwojowe młodego pokolenia. Na uznanie zasługują zarówno dotychczasowe dokonania przedsiębiorców budowlanych i producentów materiałów, jak i te inicjatywy, które zmierzają do zapewnienia stabilnej sytuacji i otwierania nowych możliwości działania na rynku budowlanym zarówno w kraju, ale i poza granicami Polski.


Szczególnie ważna w tym względzie jest rola małych firm, których działalność powinna mieć nie tylko możliwość skorzystania z racjonalnego systemu podatkowego, ale również wsparcia w zakresie dostępu do systemu poręczeń, czy zapewnienia możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Zobacz także: Odznaczenia z okazji „Dnia Budowlanych 2012” Gratulując osiągnięć całemu Państwa środowisku, a szczególnie osobom, które wyróżnione dzisiaj zostają odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi, życzę, aby obecne spotkanie stało się również okazją do wymiany poglądów na temat wyzwań stojących przed polskim budownictwem i dało impuls do jeszcze energiczniejszego działania na jego rzecz. 

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.