Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 września 2012

List prezydenta z okazji Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Uczestnicy i Organizatorzy
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych
 
 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Za Państwa  pośrednictwem, pragnę także przekazać serdeczne pozdrowienia całemu środowisku radcowskiemu w Polsce. Składam najlepsze gratulacje z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu – trzydziestolecia samorządu radców prawnych.

 

Tworzą Państwo najliczniejsze w naszym kraju środowisko zawodowe, związane ze świadczeniem pomocy prawnej i wymiarem sprawiedliwości. Obecnie samorząd radcowski zrzesza ponad 30 tysięcy radców prawnych i ponad 10 tysięcy aplikantów radcowskich. Od wielu lat ta profesja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodych prawników. Zobacz także: Członkowie samorządu radców prawnych odznaczeni

 

Bycie radcą prawnym to misja, która wiąże się z dużymi wymaganiami i odpowiedzialnością. Wykonywana przez Państwa praca ma status zawodu zaufania publicznego. Dokładając starań, aby wypełniać swe powinności profesjonalnie, jak najrzetelniej i zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, przyczyniają się Państwo do urzeczywistniania konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Jak pokazują badania opinii publicznej, radcy prawni obdarzani są przez Polaków największym zaufaniem spośród wszystkich prawniczych profesji. Mogą być Państwo dumni z tak wysokiej oceny Państwa kwalifikacji.

 

Z usług radcy prawnego korzysta coraz więcej obywateli. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że od lat rozszerza się zakres pełnomocnictw powierzanych radcom za sprawa kolejnych regulacji ustawowych. Mają zatem Państwo ogromny wpływ na kształtowanie kultury prawnej w naszym kraju, na umacnianie społecznego zaufania do systemu wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, abyście Państwo traktowali to zawsze jako ambitne wyzwanie i twórczą inspirację.

 

Pragnę złożyć wyrazy uznania wszystkim radcom prawnym okazującym społeczne zaangażowanie, świadczącym pomoc prawną pro bono. Niezwykle cenne są wszystkie Państwa starania, aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia prawnego. Akcje „Niebieski Parasol”, podczas których przez cały tydzień w wielu miastach Polski radcy prawni i aplikanci radcowscy udzielają bezpłatnych porad prawnych potrzebującym, mają ogromną wartość.


W imieniu Rzeczypospolitej, składam wyrazy wdzięczności zdobywcom nagród „Kryształowego serca” – radcom prawnym wyróżniającym się swoją bezinteresowną pracą na rzecz społeczeństwa.

 

W ciągu trzydziestu lat swej działalności samorząd radcowski w znacznym stopniu przyczynił się do ugruntowania prestiżu tej grupy zawodowej. Promują Państwo potrzebę ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego, opracowują koncepcje reform wymiaru sprawiedliwości oraz edukacji prawnej. Zwraca uwagę, że samorząd radców prawnych jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych tego typu organizacji w środowisku prawniczym. Informatyzacja, upowszechnienie Państwa działalności poprzez formułę on-line – to dla Państwa nie postulat, ale od dawna powszedniość. Polski samorząd radcowski jest także bardzo aktywny i doceniany na arenie międzynarodowej. Państwa przedstawiciele pełnią eksponowane funkcje w międzynarodowych organizacjach prawniczych, umacniając pozytywny wizerunek naszego kraju.

 

Rok jubileuszowy skłania do podsumowań. Mogą być Państwo dumni z odniesionych osiągnięć. Życzę Państwu kolejnych sukcesów, życzę satysfakcji z wypełniania misji tak ważnej dla społeczeństwa. Mam nadzieję, że samorząd radcowski będzie nadal aktywnie uczestniczył w procesie doskonalenia polskiego systemu prawnego i wymiaru sprawiedliwości. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

 
 

 

Poleć znajomemu