przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 20 czerwca 2011

List prezydenta do uczestników Szczytu Gospodarczego Polska-Niemcy

Organizatorzy i Uczestnicy
Szczytu Gospodarczego Polska-Niemcy
w Warszawie
 
 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Gospodarczym Polska-Niemcy, który stanowi integralną część obchodów 20. rocznicy podpisania w Bonn Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wyrazy szczególnego uznania chciałbym skierować do organizatorów dzisiejszego spotkania, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, oraz jego patronów – ministrów gospodarki Polski i Niemiec.

 

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest przykładem umiejętnego budowania relacji między naszymi krajami. Jego podpisanie na trwałe wpisało się w historię stosunków polsko-niemieckich jako jedno z jej kluczowych wydarzeń. W burzliwych latach transformacji, które nastąpiły po upadku komunizmu i obfitowały w nowe dla obu państw wyzwania, opracowanie dokumentu dotyczącego tak wielu zagadnień stanowiło świadectwo dojrzałości politycznej i umiejętności patrzenia w przyszłość. Było także wyrazem solidarności i zwiastunem zbliżającej się integracji europejskiej.

 

W artykule 9. Traktatu umawiające się strony zobowiązały się do działań na rzecz rozszerzania i wzbogacania wzajemnych stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach. Dzisiaj obroty handlowe między Polską a Niemcami są 14-krotnie wyższe niż 20 lat temu. Niemcy są pierwszym partnerem Polski w relacjach handlowych i liderem w inwestycjach bezpośrednich, Polska zaś znajduje się w czołówce partnerów gospodarczych Niemiec. Sukcesom tym towarzyszą osiągnięcia w innych dziedzinach traktatowych. Szczególnie istotny i satysfakcjonujący jest rozwój współpracy pozarządowej i obywatelskiej, której wyrazem jest chociażby dzisiejszy Szczyt.

 

Przed Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec stają kolejne wyzwania, z których część posiada wymiar ponadnarodowy, europejski. Organizatorzy Szczytu Gospodarczego podkreślili te kwestie, poświęcając jeden z paneli zagadnieniom energetyki i ochrony środowiska. Jestem przekonany, że rozwijanie szeroko rozumianej współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami może stać się jednym z motorów wzrostu w ramach Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności, małej i średniej przedsiębiorczości czy też polityki przemysłowej z pewnością zaowocuje lepszym wykorzystaniem potencjału rozwojowego naszych gospodarek.

 

Jeszcze raz dziękując za zaproszenie i gratulując pomysłu zorganizowania Szczytu, chciałbym przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia owocnych obrad i cennych konkluzji. Chciałbym także serdecznie pozdrowić obecnych na Szczycie sygnatariuszy Traktatu: byłego Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Krzysztofa Bieleckiego, oraz byłego wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pana Hansa Dietricha Genschera. Z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że 17 czerwca 1991 roku podpisali oni dokument, który – choć już opisywany w podręcznikach historii – nadal żyje.

 
 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.