przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 12 października 2012

List prezydenta na jubileuszu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych


Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystych obchodów jubileuszu 55-lecia
Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych w Polsce

 

 


Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości z okazji 55-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, jednej z najstarszych i największych polskich organizacji pracodawców. Pragnę pozdrowić organizatorów i uczestników Państwa dzisiejszego spotkania. Za pośrednictwem Pana Prezesa składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim członkom Zrzeszenia – przedsiębiorcom transportowym, a także ich pracownikom oraz wspierającym ich w codziennym trudzie rodzinom i bliskim.

Określenie „krwioobieg gospodarki” bywa stosowane w odniesieniu do różnych jej dziedzin. Jednak w przypadku branży transportowej jest ono chyba najbardziej adekwatne. To dzięki Państwu możliwe jest funkcjonowanie i wzajemna współpraca praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i gospodarstw domowych. To dzięki Wam tysiące ton ładunków bezpiecznie i na czas docierają do miejsca przeznaczenia. Dlatego też ekonomiczny i cywilizacyjny awans Polski po 1989 roku w ogromnej mierze zawdzięczamy także transportowcom – ich energii, profesjonalizmowi i odwadze w stawianiu sobie ambitnych celów. Znakomicie odnaleźli się Państwo w realiach wolnorynkowych i dobrze wykorzystali szansę, jaką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Kiedy Polska dostosowywała się, a potem wchodziła do rozszerzającej się Wspólnoty, Państwo umieli już skutecznie konkurować na tym niełatwym rynku. Od lat współtworzą Państwo bowiem sieć połączeń transportowych rozciągającą się aż po Kazachstan. Warto przypomnieć, że u źródeł powstania Zrzeszenia znalazła się inicjatywa włączenia polskich przewoźników do systemu gwarancji celnych TIR. Zrzeszenie do dziś jest jedynym operatorem tego systemu w Polsce, a ponadto bierze udział w obsłudze systemu Viatoll. Uznanie budzi również dbałość członków Zrzeszenia o stałą modernizację taboru. Oprócz względów ekonomiki i bezpieczeństwa bezpośrednio przyczynia się to do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Monitorowanie prawa polskiego i europejskiego, aktywne członkostwo w organizacjach i gremiach międzynarodowych – takich jak International Road Transport Union czy międzynarodowe izby handlowo-przemysłowe – a wreszcie działalność szkoleniowa i informacyjna czynią ze Zrzeszenia organizację potrzebną i ważną nie tylko dla jej członków. Zrzeszenie jest również partnerem dialogu społecznego w ramach Komisji Trójstronnej oraz w relacjach z organami administracji publicznej. Państwa kompetentne opinie i uwagi są cenne dla instytucji odpowiedzialnych za tworzenie optymalnych warunków wykonywania działalności transportowej w Polsce.

Szanowni Państwo!

Realia obecnego globalnego kryzysu gospodarczego i ostrej rynkowej konkurencji coraz trafniej opisuje powiedzenie kto stoi w miejscu, ten się cofa. Cieszę się, że myślą Państwo o zdobywaniu nowych rynków, że włączają do swojej oferty usługi coraz bardziej złożone i nowoczesne. To trudna branża, wymagająca od przedsiębiorcy elastyczności i umiejętności wczesnego dostrzegania szans i zagrożeń. Dlatego też, w oparciu o Państwa sukcesy w minionym 55-leciu, wyrażam przekonanie, że przed Zrzeszeniem i jego członkami rysuje się pomyślna przyszłość. Życząc więc drugiego, równie owocnego i satysfakcjonującego półwiecza działalności – raz jeszcze serdecznie Państwu gratuluję.

 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.