przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 17 października 2012

List prezydenta na konferencję o rozwoju Polski Wschodniej

Uczestnicy II konferencji
Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej
w Białymstoku

 

Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów konferencji Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej. Już po raz drugi spotykają się Państwo w Białymstoku, aby debatować nad perspektywami rozwoju Podlasia i pozostałych wschodnich województw. Cieszę się, że ubiegłoroczna konferencja nie była jednorazowym wydarzeniem, ale zapoczątkowała kształtowanie długofalowej strategii na rzecz rozwoju tego makroregionu.

 

Z uznaniem myślę o Państwa inicjatywie, której celem jest wzmocnienie potencjału gospodarczego tej części Polski, poprawienie warunków życia mieszkańców, a w konsekwencji – zniwelowanie różnic społecznych i ekonomicznych, dzielących ten obszar kraju od innych regionów. Cenne są Państwa starania, aby budować szeroką koalicję dla takich działań, obejmującą samorządowców, przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorców, a także tworzyć sieć bliskiej współpracy między województwami Polski Wschodniej. Dlatego z satysfakcją objąłem honorowy patronat nad tegoroczną edycją konferencji.

 

Polska Wschodnia dysponuje wieloma atutami. To kraina o fascynującej historii, zamieszkiwana przez przedstawicieli wielu nacji, religii i kultur. To ziemia ludzi pracowitych, nielękających się trudnych wyzwań, niezwykle otwartych i gościnnych. To obszar wyróżniający się swoją wspaniałą, nieskażoną przyrodą, która może tutaj przyciągać rzesze turystów. Jednak województwa Polski Wschodniej słusznie nie chcą być postrzegane jedynie pod kątem swych walorów kulturowych czy przyrodniczych. Nie ma żadnego powodu, by ta część naszego kraju kojarzyła się tylko z sielską Arkadią, a pozbawiona była pożytków płynących z intensywnego, choć zrównoważonego rozwoju. Przykład Podlasia i samego Białegostoku pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki odważnej wizji, społecznej energii i gospodarskiemu myśleniu. Gdybym miał wskazać region Polski, w którym zaszły ostatnio najbardziej widoczne przemiany i gdzie z największym powodzeniem zostały wykorzystane szanse wynikające z funduszy unijnych – widziałbym Podlasie i Białystok w gronie liderów.

 

Cieszę się, że nie zamierzają Państwo spocząć na laurach. Słusznie zwracają Państwo uwagę, że potrzebny jest nowy Program Operacyjny, określający priorytety rozwoju Polski Wschodniej w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Choć finisz europejskiej debaty nad budżetem dopiero przed nami, już dzisiaj warto przystąpić do wytyczania kierunków dalszego rozwoju województw wschodnich. Jednym z kluczowych wyzwań jest rozbudowa tutejszej infrastruktury komunikacyjnej, realizacja wielkich projektów Rail Baltica, Via Baltica i Via Carpatia. Równie istotne, jak słusznie Państwo podkreślają, jest tworzenie warunków do inwestowania, określenie korzystnych dla tych regionów specjalizacji branżowych i technologicznych, a także podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności
gospodarczej. Można mieć nadzieję, że tworzony w Białymstoku Park Naukowo-Technologiczny znacząco się do tego przyczyni, podobnie jak już istniejąca współpraca między środowiskami naukowymi a biznesem.

 

Składam Państwu życzenia owocnej debaty, która przyniesie inspirujące idee i nowe inicjatywy. Zapewniam o moim poparciu dla budowania strategii rozwoju Polski Wschodniej. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.


 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.