przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 18 października 2012

List prezydenta na „III Forum Nowej Gospodarki” w Krakowie

Uczestnicy i Organizatorzy Kongresu
„III Forum Nowej Gospodarki”
w Krakowie

 

 

Szanowny Panie Marszałku!
Szanowni Państwo!

Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na Kongresie „III Forum Nowej Gospodarki”. Cieszę się, że przedstawiciele sfer biznesu, nauki i samorządu terytorialnego kontynuują w Krakowie debatę, służącą poszukiwaniu najbardziej obiecujących kierunków technologicznego rozwoju.

Innowacyjność to wyzwanie naszych czasów. Od tego, jak mu sprostamy, zależy nasza przyszłość. Powinniśmy uczynić wszystko, aby Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Musimy zapewnić naszemu krajowi stabilne filary wzrostu gospodarczego.

W dyskusji nad sposobami tworzenia Nowej Gospodarki, miejsce Państwa debaty wydaje się szczególnie symboliczne i inspirujące. Spotykają się Państwo w niedawno otwartych, zbudowanych ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej, nowoczesnych obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej. Krakowska AGH znana jest również jako ośrodek ambitnych badań naukowych, troszczący się o możliwości praktycznego ich zastosowania i nawiązujący coraz szerszą współpracę ze sferami gospodarki. Z wielkim uznaniem myślę o tworzonej przez Państwa sieci współdziałania. Współpraca AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, samorządów województwa małopolskiego i śląskiego oraz organizacji biznesowych – daje efekt synergii i oznacza znakomite wykorzystanie regionalnego potencjału.

Wiodącym tematem III Forum Nowej Gospodarki będzie praktyczne urzeczywistnienie idei inteligentnej specjalizacji. To bardzo istotna kwestia – zgodnie z projektem przewodnim Unia innowacji, nakreślonym w ramach strategii Europa 2020, obszary inteligentnej specjalizacji powinny znaleźć się w centrum naszej uwagi. Staje przed nami zadanie, aby umiejętnie rozpoznać i zdefiniować obszary przewagi konkurencyjnej, które są specyficzne dla Polski i dla poszczególnych regionów oraz wydają się szczególnie obiecujące. To właśnie na nich warto się skoncentrować, wspierając sferę badań, innowacji i przedsiębiorczości. Podejmują Państwo to wyzwanie z energią i wyobraźnią. Bardzo interesująco zapowiada się wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów w ramach warsztatów: Inteligentna gospodarka wodna, Centrum innowacyjnej medycyny, Inteligentny ekosystem energetyczny oraz Nowe technologie w „starych” przemysłach.

Składam Państwu życzenia inspirującej dyskusji i owocnych obrad. Jestem przekonany, że Państwa wiedza, postawa społecznego zaangażowania oraz połączone wysiłki tak wielu środowisk dobrze przysłużą się Państwa regionowi.
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.