Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 26 czerwca 2011

List Prezydenta RP do uczestników I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów

Przesłanie do uczestników
I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów


Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Uczestnicy Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów,


Serdecznie pozdrawiam uczestników Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów „Społeczeństwo-Kultura-Media", pierwszego wspólnego przedsięwzięcia organizowanego przez nowo powstałe Centra Polsko-Rosyjskiego i Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia. Mam nadzieję, że regularne spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich środowisk dziennikarskich przyczynią się do upowszechniania rzetelnej wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, skutecznej walki ze stereotypami i uprzedzeniami, kształtując tym samym sprzyjający klimat dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.


Jestem przekonany, że utworzenie w Polsce i Rosji Centrów Dialogu i Porozumienia i podejmowanie takich inicjatyw, jak Polsko-Rosyjski Kongres Mediów dobrze służy przyszłości relacji polsko-rosyjskich. Dostrzegam w nich szansę utrwalenia i kontynuacji niezwykle ważnego dorobku Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.


Wspólnie z Panem Prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem będziemy wspierać działania Centrów Dialogu i Porozumienia na rzecz pogłębienia i rozwoju wzajemnych relacji w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego.


Życzę Państwu pomyślnych obrad i inspirujących dyskusji. Liczę, że to spotkanie zakończy się sukcesem i stając się regularnym forum polsko-rosyjskich kontaktów środowisk dziennikarskich, będzie wzorem dobrej polsko-rosyjskiej współpracy.
 

Poleć znajomemu