przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 28 listopada 2012

List z okazji 20-lecia Agencji Nieruchomości Rolnych

Uczestnicy i Organizatorzy
konferencji z okazji
20-lecia Agencji Nieruchomości Rolnych

 

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów konferencji poświęconej 20-leciu działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Z okazji jubileuszu składam na ręce Pana Prezesa gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy tworzyli i tworzą dorobek Agencji.

Instytucja, która została powołana, aby wspomagać przemiany ustrojowe zachodzące na polskiej wsi, podjęła w trudnym okresie transformacji szereg wyzwań społecznych i gospodarczych. Z perspektywy czasu widać, że dobrze wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Świadczą o tym chociażby dane o wielkości sprywatyzowanych gruntów, które trafiły w ręce rolników i przedsiębiorców rolnych, czy też wpływ Agencji na konkurencyjność polskiego rolnictwa i rozwój krajowego przemysłu rolno-spożywczego. Realizacja tych zadań stała się możliwa dzięki wysiłkowi i oddaniu pracowników Agencji. Dzisiaj za ten trud serdecznie Państwu dziękuję. Zobacz także: Odznaczenia w 20-lecie Agencji Nieruchomości Rolnych

Pragnę podziękować również za Państwa wkład w budowanie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, w poprawę poziomu życia polskich rolników oraz zwalczanie skutków bezrobocia i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. To także bardzo ważna część Państwa 20-letniego dorobku.

Życzę władzom i pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych kolejnych istotnych osiągnięć w służbie dla Rzeczypospolitej. Mam wielką nadzieję, że Państwa działania przyczyniać się będą do dalszego rozwoju wsi i pomyślności jej mieszkańców.
 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.