przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 4 grudnia 2012

List prezydenta do uczestników Akademii Barbórkowej w Libiążu

Uczestnicy

uroczystej Akademii Barbórkowej

w Libiążu
 
 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników uroczystej Akademii Barbórkowej w Libiążu. W dniu Świętej Barbary, patronki górnictwa pragnę złożyć Państwu, a za Państwa pośrednictwem wszystkim pracownikom Południowego Koncernu Węglowego S.A., najserdeczniejsze powinszowania. Tradycyjna Barbórka jednoczy górniczą wspólnotę. Także dla nas wszystkich powinien to być ważny dzień; sposobność, aby uzmysłowić sobie, jak wiele zawdzięczamy udającym się na codzienny urobek. Zobacz także: Medale na uroczystościach barbórkowych w Libiążu

 

Sens górniczego trudu dobrze oddaje gwareckie przysłowie: górnik na dole, chleb na stole. Górnicy nie pracują tylko na swoje utrzymanie, ale wydobywają bogactwa ziemi, bez których trudno byłoby cieszyć się dostatkiem całemu naszemu społeczeństwu. Ta praca wymaga specjalnych predyspozycji, wyjątkowej siły charakteru, szczególnej odpowiedzialności i skrupulatności. Mocnej więzi między ludźmi, solidarności, zaufania. Górnictwo to zawód, ale i szkoła życia. Z tej szkoły górniczych tradycji, wartości i doświadczeń każdy z nas może wynieść pouczającą lekcję. Za efekty Państwa pracy i za płynące z niej przesłanie składamy górnikom słowa serdecznych podziękowań i najwyższego szacunku.

 

Dzisiejsze święto w Libiążu ma szczególnie uroczysty charakter, łączy się bowiem z obchodami 105-lecia kopalni „Janina”. Z okazji jubileuszu, chciałbym złożyć Załodze kopalni najserdeczniejsze gratulacje. Są Państwo spadkobiercami i kontynuatorami wspaniałej tradycji, która stanowi jedną z ważnych kart w historii górnictwa na ziemiach polskich. Odkrycie tutaj bogatych złóż węgla kamiennego stało się wydarzeniem przełomowym w dziejach Libiąża, powodując intensywny rozwój miasta. Pokolenia górników złożyły piękne świadectwa kunsztu gwareckiego i zarazem gorącego patriotyzmu. W sposób szczególny czcimy pamięć tych, którzy pod koniec II wojny światowej, krzyżując zamiary niemieckiego okupanta, uratowali kopalnię przed likwidacją i zatopieniem. Dzisiaj Zakład Górniczy „Janina” jest chlubą Libiąża, największym pracodawcą w powiecie chrzanowskim i jednym z czołowych producentów węgla energetycznego w Polsce.

 

Przemysł wydobywczy odgrywa w naszym kraju istotną rolę. Prawie 90 procent energii Polska produkuje z węgla, przede wszystkim z węgla kamiennego. Dlatego sytuacja górnictwa wymaga uwagi i zrozumienia. Jak każda działalność ekonomiczna, podlega ono regułom wolnego rynku, ale trzeba też pamiętać, że ma dla nas wymiar strategiczny. Jeszcze przez długie dziesięciolecia złoża węgla będą podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. To oznacza, że przed górnictwem, obok wielkich wyzwań, jest także ambitna przyszłość i perspektywy rozwoju.

 

Szanowni Państwo!

 

Wszystkim pracownikom Południowego Koncernu Węglowego składam najlepsze życzenia. Życzę Państwu bezpiecznej pracy, spełnienia powziętych planów i zamierzeń. Życzę wszelkiej życiowej pomyślności Państwu i Państwa Bliskim. Niech barbórkowe spotkanie będzie pełne radości, przeniknięte poczuciem wspólnoty. Szczęść Boże!

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.