Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 grudnia 2012

List prezydenta z okazji Święta Politechniki Częstochowskiej

Jej Magnificencja

Profesor Maria Nowicka-Skowron

Rektor

Politechniki Częstochowskiej

 

Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystych obchodów

Święta Politechniki Częstochowskiej

 

Magnificencjo Pani Rektor,

Dostojny Senacie,
Panie i Panowie!
 

Gorąco pozdrawiam organizatorów i uczestników obchodów dorocznego Święta Politechniki Częstochowskiej. Zachowuję w pamięci spotkanie z Państwem w maju 2010 roku. Mam nadzieję, że już wkrótce dane mi będzie ponownie odwiedzić szacowne grono uczonych oraz wspaniałych młodych ludzi współtworzących społeczność akademicką Państwa uczelni.

 

Na sześć dekad działalności Politechniki Częstochowskiej można dziś patrzeć z różnych perspektyw. Warto na przykład, nieco po inżyniersku, wskazać na wymowę samych liczb, spośród których szczególne wrażenie robi liczba absolwentów wszystkich roczników – w najbliższych latach mająca przekroczyć sto tysięcy. Na uwagę zasługuje również długi wykaz firm i instytucji, które skorzystały ze świadczonych przez Państwa uczelnię usług naukowo-badawczych.  Istotnym wskaźnikiem są też wielomilionowe kwoty uzyskanych grantów i dotacji. To pieniądze wykorzystywane na krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia innowacyjne,
ale też na potrzeby własne. Przykładem takiej inwestycji – której pomyślnego ukończenia gratuluję – jest zmodernizowany
gmach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.


Ufam, że coraz więcej funduszy będziemy mogli przeznaczać na wsparcie uczelni, laboratoriów i ośrodków badawczych. Wiemy bowiem wszyscy, że wartość naukowych odkryć i technicznych patentów, rozmach wyobraźni, dalekowzroczność projektów są z jednej strony miernikiem naszego rozwoju, z drugiej – czynnikami sukcesu.

 

Jednak uczelnia to przede wszystkim ludzie – społeczność nauczycieli i studentów. Pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej legitymują się ważnymi osiągnięciami badawczymi, publikacjami, patentami i projektami wdrożeniowymi. Wiadomo również, że o mistrzu najlepiej świadczą jego uczniowie. Towarzysząca dzisiejszym uroczystościom Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej po raz kolejny będzie okazją do prezentacji ich dokonań, planów i projektów. Wśród osób, które uzyskały dyplom Państwa Alma Mater, nie brak osobistości polskiego biznesu, cenionych menedżerów, znanych samorządowców oraz uczonych. Winszuję Państwu tych sukcesów, a także otrzymanych dzisiaj medali, wyróżnień i nagród.

 

Wiedza i kreatywność polskich inżynierów, ich zasługi przy poszukiwaniu najskuteczniejszych rozwiązań i dróg komunikacji między teorią i praktyką, twardy realizm, a zarazem zdolność tworzenia śmiałych wizji przyszłości – wszystko to jest wielką wartością dla Polski i jej przyszłości. Szeroko pojęta modernizacja kraju – obejmującą przede wszystkim szkolnictwo wyższe, prawno-instytucjonalne ramy uprawiania nauki, przemysł i przedsiębiorczość – to ważne zadania dla nas wszystkich. Konsekwentne działanie w tym kierunku uważam za jeden z filarów nowoczesnego patriotyzmu. Jestem przekonany, że uczestnicy dzisiejszej uroczystości doskonale to rozumieją. Państwa codzienna praca jest niezwykle cennym wkładem w tworzenie podstaw pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny. Dziękując za ten trud, proszę o przyjęcie wyrazów wdzięczności i uznania. Życzę Politechnice Częstochowskiej wielu nowych sukcesów i dalszego dynamicznego rozwoju.

Poleć znajomemu