Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 stycznia 2013

List prezydenta do uczestników uroczystej Gali Rolniczej

Uczestnicy

uroczystej Gali Rolniczej

i uroczystości wręczenia nagród laureatom

X edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”

 
 
 
Szanowni Państwo!
Szanowni Laureaci!
 

Laureatom X edycji Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” gratuluję osiągnięć i wytrwałości, umiejętnego łączenia wiedzy z rolniczą pracą. Doceniam Państwa zaangażowanie i postawę. Dziękuję też organizatorom Konkursu za wkład w promowanie dobrych praktyk.

 

Nasza kultura, mentalność i duchowa tożsamość w dużym stopniu zakorzenione są w wielowiekowej tradycji polskiej wsi, stanowiącej bogactwo dla obecnych i przyszłych pokoleń. Toczące się tu dzisiaj procesy modernizacyjne w istotny sposób rozstrzygają
]o przyszłym obliczu naszego kraju. Współczesna wieś potrzebuje uwagi, zrozumienia i mądrego wsparcia dla zachodzących tutaj przemian, które mają swoje źródło w ludzkiej przedsiębiorczości, innowacyjności oraz społecznym zaangażowaniu.

 

Taką właśnie ważną rolę odgrywa Konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw”, który konsekwentnie promuje i popularyzuje osiągnięcia mieszkańców wsi z tego regionu. To już dziesiąta, jubileuszowa, edycja tego cennego przedsięwzięcia. Nawiązują Państwo do wspaniałych tradycji tych ziem, inicjatyw wyrosłych z ducha samorządności i społecznej służby, które sprawiły, że już półtora wieku temu prężnie rozwijał się tutaj ruch kółek i organizacji rolniczych, jeden z pionierskich na polskiej wsi. Dzięki Konkursowi „Rolnik Pomorza i Kujaw” możemy bliżej poznać współczesne dokonania tutejszych gospodarzy, odnoszących sukcesy w produkcji rolnej oraz angażujących się w życie swoich lokalnych wspólnot.


Z okazji jubileuszu, wszystkim organizatorom i współpracownikom Konkursu składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

 

W sposób szczególny gratuluję laureatom, nagrodzonym w poszczególnych kategoriach konkursowych. Swoją rolniczą wiedzą, zawodowym profesjonalizmem i ciężką pracą, a także wrażliwością wobec potrzeb swego społecznego otoczenia dają Państwo piękny, inspirujący przykład. Udowadniają Państwo, jak wiele można osiągnąć, jak ogromny społeczny kapitał jest do wykorzystania na polskiej wsi. Dziękuję Państwu za wszystko, co czynią Państwo dla Pomorza i Kujaw, a także dla naszej Ojczyzny, która liczy na Państwa przedsiębiorczość, kreatywność i gotowość do podejmowania ambitnych wyzwań.

Poleć znajomemu