przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 21 stycznia 2013

List na otwarciu gry-wystawy „1863. Gra o niepodległość”

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystego otwarcia
gry-wystawy „1863. Gra o niepodległość”
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

 

 

W tych dniach mija 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Kilka dni temu spotkałem się w Pałacu Prezydenckim z parlamentarzystami, samorządowcami, historykami, przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, aby w jak najszerszym gronie zainaugurować obchody tej ważnej rocznicy i zaprosić wszystkich Polaków – niezależnie od miejsca na politycznej i ideowej scenie – do godnego, wspólnego uczczenia wydarzeń roku 1863.

Przez dwa stulecia osią naszej historii była podejmowana wciąż na nowo, pełna determinacji walka o odzyskanie niepodległości: bunty, potyczki i powstania. Wśród nich Powstanie Styczniowe – ostatnie w XIX wieku, a zarazem największe polskie powstanie narodowe. Towarzyszył tym wolnościowym zrywom niemilknący i dzisiaj dyskurs o sensie i celowości takiej drogi. Ale niezależnie od stanowiska zajmowanego w tej ważnej i potrzebnej debacie, wszyscy winniśmy szacunek ofierze krwi, którą powstańcy styczniowi złożyli na ołtarzu Ojczyzny, a także pamięć o znaczeniu tej narodowej insurekcji – tak w minionych dziesięcioleciach, jak i obecnie. Moim gorącym pragnieniem jest, aby pamięć ta łączyła i jednoczyła, tak jak łączyła i jednoczyła serca i umysły tych, którzy po nocy zaborów wywalczyli niepodległość.
Zobacz także: Minister Klimczak na otwarciu wystawy „1863. Gra o Niepodległość”
Uchwała Senatu RP o ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego, a także wielość i różnorodność rocznicowych programów i spotkań w całym kraju utwierdzają mnie w przekonaniu, że wspólnym wysiłkiem możemy cel ten osiągnąć. Ufam, że uroczystości staną się dla nas wszystkich okazją do pogłębionej refleksji nad znaczeniem i ceną suwerennego bytu państwowego, nad duchowym testamentem naszych przodków, którzy wokół tej spajającej idei, wokół mitu powstań narodowych i walki o wolność, budowali poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za los własny oraz przyszłych pokoleń.

Pierwszym i koniecznym warunkiem owego namysłu jest oczywiście odpowiedni zasób wiedzy historycznej – rzetelnej i udokumentowanej. Wykorzystanie możliwości komunikacji społecznej XXI wieku umożliwia popularyzację tej wiedzy w sposób atrakcyjny wizualnie, angażujący odbiorcę, interaktywny i dynamiczny. Z uznaniem przyjąłem inicjatywę zorganizowania w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie gry-wystawy pod tytułem „1863. Gra o niepodległość.” Obejmując honorowy patronat nad tą cenną inicjatywą Muzeum Historii Polski, pragnąłem wyróżnić ją jako znakomite przedsięwzięcie edukacyjne oraz źródło inspiracji dla wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w obchody Roku Powstania Styczniowego.

Gratulując organizatorom, partnerom i wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, życzę Państwu, by wystawa przyciągała jak najliczniejsze grono zwiedzających, budziła zainteresowanie historią Polski oraz przyczyniła się do umocnienia ducha patriotycznego wśród młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w powstanie tej wyjątkowej ekspozycji i serdecznie Państwa pozdrawiam.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.